Linkovi

Sakupljanje sredstava za izborne kampanje - 2004-01-15


Demokratski kandidat sa najviše novca, Hauard Din, sakupio je prošle godine više od 40 miliona dolara, èime je prevazidjen jednogodišnji rekord u sakupljanju sredstava Demokratske stranke. Kandidati obe stranke mogu da prihvate federalna stredstva za svoje kampanje, ali u tom sluèaju moraju da prihvate i izvesna ogranièenja. Buš i pretendenti na nominaciju Demokratske stranke, Hauard Din i Džon Keri, odluèili su da ne prihvate federalna sredstva. Kao vodeæi kandidat Demokratske stranke, Din, je naveo da je prikupio samo jednu èetvrtinu predvidjenih finansijskih sredstava za predsednièku kampanju. U nedavnoj debati predsednièkih kandidata Demokratske stranke, Din je rekao da su on i demokratski kandidati u težoj situaciji u poredjenju sa republikanskim kandidatima.

“Kandidat koji vodi u ovoj kampanji je Džordz Buš i svi uticajni ljudi koji su mu dali milione dolara i imali koristi od njegove politike.”

Važnost novca je evidentna sudeæi po vremenu koje kandidati, ukljuèujuæi sadašnjeg predsendika, provode u prikupljanju sredstava. Na jednom skupu za prikupljanje sredstava u državi Meriland u decembru prošle godine, predsednik Buš se zahvalio donatorima i izrazio nadu da æe njihova finansijska pomoæ rezultirati njegovim dobijanjem veæeg broja glasova na biralištima.

“ Želim da vam se zahvalim na vašim prilozima. Takodje želim da vam se zahvalim i na vremenu koje æete posvetiti ovoj kampanji. ”

Zašto je novac važan? Stiv Vajs iz nestranaèkog Centra za odgovornu politiku, koji prati protok novca i njegov uticaj na izbore, rekao je da novac unapredjuje moguænost kandidata da uspe.

“Na izborima, uopšte uzevši, devet od deset puta, kandidat koji potroši najviše novca pobedi na izborima. To se posebno odnosi na izbore za Kongres, ali se isti princip odnosi i na predsednièke izbore. Novac ne kupuje izbore, ali može da u velioj meri ojaèa vašu kandidaturu.”

Republikanci tradicionalno sakupe više novca od demokratskih rivala. Medjutim, Džo Sandler - advokat, koji je radio kao savetnik u Demokratskom nacioanlnom komitetu u periodu od pet godina, tokom 90-tih, ukazao je da to nije spreèilo demokratske kandidate da pobede na izborima.

“Republikanci su 1992. godine potrošili daleko više novca, a Demokratski kandidat je bio pobednik na predsednièkim izborima. Republikanci su takodje potrošili daleko više sredstava 1996, kada je Klinton postao prvi demokratski predsednik koji je za proteklih 40 godina bio reizabran. Potrebno nam je dovoljno sredstva da bi smo bili konkurentni. Nemamo iluzija da æemo u tom pogledu ostvariti paritet.”

Elan koji podstiæe kandidata sa manjim šansama oèigledno motiviše Kerol Mozli Bron, jedinu ženu pretendenta Demokratske stranke. Za ove predsednièke izbore, bivši senator iz države Ilionois uspela je, kako je objavljeno, da sakupi samo nekoliko stotina hiljada dolra i zaostaje u podršci širom zemlje.

“Kada poènete kao kandidat koji drugaèiji od ostalih, morate da vodite i drugaèiju kampanju - originalnu. Mi nastojimo da budemo što uspešniji sa sredstivma kojima raspolažemo. Drugim reèimi, èinim više sa manje sredstava.”

Dok se u saveznim državama budu održavali demokratski primarni izbori i predizborni stranaèki skupovi, kandidati koji nemaju dovoljnu podršku imaæe probleme da sakupe sredstva i moraæe da odustanu od kandidature. Stiv Vajs iz Centra za odgovornu politiku kaže:

“Sposobnost prikupljanja sredstava je veoma važna, jer to znak da je kampanja dobro organizovana, i opšte podrške biraèa. Ukoliko niste u stanju da sakupite dosta novca, to je loš znak za vašu kampanju iz više razloga.”

Vajs kaže da Centar za odgovornu politiku prati uticaj novca na politiku i da bi za biraèe bilo pametno da, ne samo obrate pažnju na kandidate koji sakupe najviše novca, veæ i na to koje organizacije i pojedinci daju najviše novca, u oèekivanju da izvrše uticaj na kandidate.

XS
SM
MD
LG