Linkovi

EU zatražila  od Svetske trgovinske organizacije da uvede sankcije Sjedinjenim Državama - 2004-01-15


Evropska unija zatražila je od Svetske trgovinske organizacije da uvede trgovinske sankcije Sjedinjenim Državama zbog amerièkog zakona koji je ta organizacija veæ proglasila nelegitimnim. Dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison, izveštava iz Brisela da taj zakon omogucava amerièkoj vladi da domacim kompanijama daje sredstva koja ubira od stranih kompanija na ime kazne zbog “dampinga.”.

Evrposka unija nije tano navela kolikoj sumi se nada, ali su zvaniènici petnaestorice, u sedištu u Briselu, izjavili da bi zahtev mogao da se odnosi na vise stotina miliona dolara. Zahtev Evropske unije naišao je na snažnu podršku zemalja kao što su Japan, Kina, Južna Koreja, Brazil i Indija. Oèekuje se da æe te, ali i druge zemlje, uputiti Svetskoj trgovinskoj organizaciji slièan zahtev. U zizi problema nalazi se “Berdov amandman”, nazvan po amerièkom senatoru koji je predlozio sporni zakon, usvojen pre skoro èetiri godine. Tim zakonom je amerièkoj vladi omoguceno da domacim kompanijama daje novac od naplaæenih kazni stranim kompanijama za koje se utvrdi da svoje proizvode u Americi prodaju po dampingškim cenama. Amerièka industrija èelika izvukla je najve’u korist Berdovog amandmana koji uživa veliku podršku u Kongresu. Pretnja sankcijama od strane amerièkih trgovinskih partnera mogla bi da prouzrokuje kontra reakciju u Kongres pred predsednicke izbora u SAD. Amerièki trgovinski partneri se zale na dvostruku diskriminaciju: najpre su novcano kažnjeni, a zatim se taj novac daje njihovim amerièkim konkurentima. Svetska trgovinska organizacija nekoliko puta je ukazala da je amandman, pema propisima te organizije, nezakonit. Administracija predsednika Buša obeæala je da æe predložiti ukidanje zakona, ali do sada to nije uradjeno. Amerièke diplomate, koje prate transatlantske trgovinske tokove kazu da, èak i ako administracija da takvu preporuku, to neæe biti garancija da æe je Kongres usvojiti. A zvaniènici Evropske unije kažu da, i ukoliko dobiju zeleno svetlo od Svetske trgovinske organizacije da upotrebe sankcije prema Sjedinjenim Državama, to neæe znaèiti da æe te mere odmah stupiti na snagu. Svetska trgovinska organizacija saslušaæe zahtev Evropske unije 26. Januara. Sjedinjene Države oèekuju da æe zahtev za uvodjenje sankcija biti odbaèen. Ukoliko se to dogodi, sluèaj æe otiæi na arbitražu, a odluka bi trebalo zatim da bude doneta u roku od 60 dana.

XS
SM
MD
LG