Linkovi

Kofi Anan poziva na versku toleranciju - 2004-01-14


Anan je održao svoj govor u vreme kad se uoèavaju sve èešæi verbalni i fizièki napadi na Jevreje. Po reèima generalnog sekretara, nedavni napadi na Jevreje i njihove simbole u Evropi, Turskoj i u drugim zemljama, pokazuju da antisemitizam nije, kako je rekao, stvar prošlosti. Anan je upozorio na posledice negiranja holokausta i dodao da nikome ne sme da se dozvoli da kritiku izraelskih akcija na Bliskom Istoku koristi kao paravan za antisemitizam.

”U nekim sluèajevima, antisemitizam izgleda kao rezultat izraelsko-palestinskog sukoba, posebno posle njegove eskalacije poslednjih nekoliko godina. Kritika izrelske politike je jedno, a sasvim je drugo kada takve kritike dobiju oblik fizièkog ili verbalnog napada na Jevreje ili na simbole njihovog kulturnog nasledja i vere.“

Lider Ujedinjenih nacija takoðe je apelovao na one koji podržavaju Izrael da ne smeju da koriste optužbe za antisemitizam kako bi postigli svoj cilj. U poruci kojom se poziva na kraj fanatizmu, Anan je takodje kritikovao netrpeljivost, zlostavljanje i nepoznavanje mislimana. Krstaški ratovi i kolonijalizam su primeri vekovima starih napada na islam, dok su, prema reèima generalnog srekretara Ujedinjenih Nacija, nedavna manifestacija tog problema diskriminacija i sumnjièavost posle 11. septembra.

”Jedan od najgorih pokazatelja netrpeljivosti danas je islamofobija, nova reè za staru pojavu. “

Generalni sekretar je pozvao Ujedinjene Nacije da posvete pažnju problemu diskriminacije i rasizma i rekao da æe ova organizacija tokom sledeæih meseci održati seminare kako bi ponudila novu perspektivu rešavanja tih starih pitanja. Anan je dodao da su rat u Iraku i neuspeh pregovora o svetskoj trgovini primer dubokih podela u svetskoj politici i pozvao na jedinstvo u rešavanju osetljivih globalnih problema. Anan se obratio Ujedinjenim nacijama na poèetku predavanja posveæenog pokojnom Robertu Brnsu, škotskom pesniku koji se u svom delu pre dvesto godina bavio pitanjima siromaštva i bratstva. Njegova pesma "Auld Lang Syne," poznata i kao oda prijateljstvu, veoma se èesto peva na proslavama Nove godine.

XS
SM
MD
LG