Linkovi

Raste kontroverza oko O’Nilovih izjava - 2004-01-14


Bivši funkcioner - koji je smenjen sa položaja zbog neslaganja sa poreskom politikom administracije - tvrdi da je Bela kuæa poèela da planira rat u Iraku na samom poèetku mandata predsednika Buša, odnosno osam meseci pre teroristièkih napada 11. septembra 2001. godine. Izveštava novinar Glasa Amerike, Nik Sieoni:

Pol O’Nil predao je Ronu Saskajndu, bivšem novinaru Volstritu džornala i autoru knjige “Cena lojalnosti” -- oko 19 hiljada stranica državnih dokumenata. U toj knjizi, autor Saskajnd opisuje Buša kao predsednika udaljenog od politièkog odluèivanja, a kreiranje politike u Beloj kuæi prikazuje kao haotièan proces. Meðutim, najveæu medijsku pažnju privlaèi O’Nilova tvrdnja da, dok je bio sekretar i ujedno èlan Saveta za nacionalnu bezbednost, nije vide dokaze da Irak poseduje oružje masovnog uništenja -- èime je pravdan rat sa Irakom. “Nikada nisam video bilo šta što bi moglo da se smatra konkretnim dokazom o postojanju iraèkog oružja masovnog uništenja i èinjenica da takvo oružje nismo pronašli govori sama za sebe.”

Knjiga je, razumljivo, izazvala žestoko reagovanje Bele kuæe. Predsednik Buš osporio je tvrdnje da je njegova administracija morala da pronalazi izgovor za svrgavanje Sadama Huseina:

“Politika moje administracije prema Sadamu Huseinu bila je vrlo jasna. Kao i prethodna administracija mi smo se zalagali za promenu režima”.

U stvari, zakon nazvan ”Akt za osloboðenje Iraka,“ kojim se podržavaju napori za svrgavanje bivšeg iraèkog lidera, usvojen je u Kongresu uz ubedljivu dvostranaèku podršku, a stupio je na snagu potpisom predsednika Klintona 1998. godine. To bi moglo da objasni èinjenicu da je Pol O’Nil, u intervjuu za TV mrežu NBC, bio iznenaðen da su njegove tvrdnje mogle da predstavljaju novost za bilo koga:

“Ljudi pokušavaju da tvrde da sam rekao da je predsednik planirao rat sa Irakom veæ na poèetku svog mandata. U stvari, to je bio nastavak aktivnosti Klintonove administracije, zasnovan na ideji da je u Iraku potrebna promena režima”.

Sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, nije proèitao knjigu, ali je izjavio:

“Ono što sam proèitao o knjizi veoma se razlikuje od mog iskustva u ovoj administraciji. Prosto je dramatièno drugaèije, kao noæ i dan”.

Sekretarijat za finansije je u meðuvremenu poèeo da istražuje da li je bivši sekretar prekršio zakon kada je predao hiljade stranice vladinih dokumenata autoru knjige. Bar na jednom od dokumenata prikazanih tokom TV intervjua sa Polom O’Nilom stoji oznaka “poverljivo”.

“Iskreno, ne verujem da je bilo koja od tih 19 hiljada stranica dokumenata poverljive prirode,” rekao je O’Nil.

On je dodao da mu je Sekretarijat za finansije dobrovoljno predao sva dokumenta koja su korišæena za pisanje knjige, “Cena lojalnosti”.

XS
SM
MD
LG