Linkovi

Danas poèinju preliminarni izbori - 2004-01-14


Na preliminarnim izborima u državama kao što su Ajova i Nju Hempšir, naklonost glasaèa pridobija se od vrata do vrata, u procesu koji najviše lièi na demokratiju medju masama. Iako je proces iscrpljujuæi, veæina kandidata voli te prisne susrete sa obiènim ljudima. Evo šta o tome kaže jedan od kandidata, senator iz države Masaèusets, Džon Keri:

”Volim to.“ kaže on. ”U Ajovi se odvija sjajan demokratski proces. Možda je naporno, ali verujte mi nema nièeg uzbudljivijeg od susreta sa sugradjanima, Amerikancima, po njihovim dnevnim sobama, po štalama, po lovaèkim udruženjima, udruženjima ratnih veterana, i u razgovorima sa obiènim ljudima o njihovim nadama za našu zemlju.“

Izbori u Ajovi i Nju Hempširu dobar su primer dva naèina na koje se biraju delegati za stranaèke skupštine. Demokrate u Ajovi okupljaæe se 19. januara u sedištima svoje stranke da bi se odluèivale za jednog od devetoro kandidata. Na osnovu zbira glasova sa skoro dve hiljade lokalnih stranaèkih skupova komplikovanom formulom izraèunaæe se broj delegata lojalnih svakom od kandidata. Ti rezultati, koji æe biti saopšteni iste veèeri, odmah æe pokazati relativnu popularnost kandidata.

Osam dana kasnije, u Nju Hempširu, delegati za stranaèku skupštinu biraæe se drugaèije. U toj državi, biraèi æe odlaziti na glasaèka mesta i glasati direktno za nekog od devet kandidata. Na osnovu tih glasova svaki od kandidata dobiæe odredjen broj delegata. Kandidati koji se dobro plasiraju u Nju Hempširu obièno postaju favoriti za nominaciju.

Veæim delom istorije Sjedinjenih Država, stranaèke skupštine i politièki šefovi imali su kljuènu ulogu u izboru predsednièkih kandidata. Ali politièke reforme, zapoèete krajem šezdesetih godina, premestile su težište na preliminarne i stranaèke izbore u pojedinaènim državama.

Politièki analitièar Stjuart Rotenberg kaže da je to poveæalo znaèaj dobrog plasmana kandidata u Ajovi i Nju Hempširu:

”Ajova je prvi test, a nedelju dana kasnije dolazi Nju Hempšir,“ kaže Rotenberg. ”Posle ta dva testa znaæemo ko je još u trci za nominaciju, a ko ima slabe rezultate, ko æe biti u stanju da privlaèi novèane priloge još mesec ili dva, a ko neæe imati sredstva za dalje takmièenje. Ko æe imati povoljne izveštaje u štampi, a ko æe pasti u zapeæak. Dakle, to je proces u kome odvajamo ozbiljne kandidate od sporednih.“

A osvajanje dobrih rezultata u Ajovi i Nju Hempširu znaèi provodjenje mnogo vremena u obilasku te dve države, ponekad èak i godinu-dve pre izbora. Dante Skala, sa koledža Svetog Anselma, u Manèesteru, pažljiv je posmatraè politièkih dogadjaja u državi Nju Hempšir:

”Kandidati sa opreènim stavovima od tekuæe politike, kakav je Hauard Din, nailaze na posebno povoljnu atmosferu u Nju Hempširu,“ rekao je Skala. ”Najpre zato što je to mala država, koja može da se predje automobilom za nekoliko sati, pa je lako obilaziti glasaèe. To je upravo što je Din radio èitavu godinu, obilazeæi je bezbroj puta.“

Kako izgleda, Hauardu Dinu se to isplatilo jer ankete nagoveštavaju da u Nju Hempširu uživa solidnu prednost. Uoèi preliminarnih i stranaèkih izbora kandidati sve više kritikuju jedni druge, a ne predsednika Buša. Medjutim, kako kaže Hauard Din, sve je to deo kampanje za predsednièke izbore:

”Nisam imao pojma da æe to biti takav tobogan. Desi se nešto sjajno, posle 25 minuta desi se nešto užasno, a sledeæeg dana opet se desi nešto lepo. Prosto neverovatno!“

Ovogodišnja sezona preliminarnih izbora poèinje rano, jer demokrate žele da što je pre moguæe donesu odluku i poènu da uèvršæuju podršku izabranom kandidatu. Politikolog sa univerziteta Džordžtaun, Stiven Vejn, kaže kako se države više nego ikada nadmeæu koja æe pre održati svoje preliminarne ili stranaèke izbore:

”Države su ustanovile da što duže èekaju to æe manje interesovanja biti za njihove preliminarne ili stranaèke izbore, jer je neko drugi poveo u tome, privukao pažnju medija, podršku javnosti i novèane priloge, a zna se da novac ide za pobednikom. Države stoga sve više pomeraju taj proces bliže poèetku godine,“ kaže Vejn.

Demokratska stranka æe održati svoju skupštinu krajem jula, u Bostonu. Kandidat koji osvoji veæinu glasova 4 hiljade i 300 delegata biæe imenovan za protivnika predsedniku Bušu. Republikanci æe svoju skupštinu održati krajem avgusta, u Njujorku, ali predsednik Buš æe biti jedini kandidat. Medjutim, i o tome ipak mora da se glasa na preliminarnim i stranaèkim izborima, kako bi se osigurala veæina glasova od 2 hiljade i 500 republikanskih delegata na stranaèkoj skupštini. Predsednièki izbori biæe održani 2. novembra.

XS
SM
MD
LG