Linkovi

Poèinje rotacija amerièkih trupa - 2004-01-12


Novu godinu amerièke oružane snage su poèele smenom vojnika u Iraku, a to je jedan od najobimnijih pokreta amerièkih jedinica u nekoliko decenija. Donosimo prilog novinara Glasa Amerike, Aleksa Belide :

Iduæa èetiri meseca, više od dve stotine i èetrdeset hiljada amerièkih vojnika i marinaca, uz celokupnu opremu, odlaziæe i dolaziti u Irak. ... Smenom æe se olakšati teret veæ zamorenim vojnicima, koji su poèetkom prošle godine razmešteni u Iraku sa ciljem da zbace Sadama Huseina. Otada, iste jedinice su se bez odmora borile protiv pristalica zbaèenog režima, i u tim sukobima poginulo je više amerièkih vojnika nego tokom rata u Iraku. Zamena iskusnih boraca sa novim vojnicima predstavlja neku vrstu izazova. Naèelnik združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga, general Rièard Majers, priznaje da bi moglo doæi do neprilika :

” Iduæa èetiri meseca izvešæemo logistièke korake koji, kako verujem, nemaju premca u istoriji, jer æemo razmestiti veliki deo amerièkih oružanih snaga. Prebaciæemo ogroman deo borbenih jedinica i dobar deo rezervnih vojnika iz Iraka u Sjedinjene Države i još neke oblasti sveta, dok æemo pripadnike amerièkih oružanih snaga iz Sjedinjenih Država i sa još nekih podruèja rasporediti u Iraku i Avganistanu. To je veoma obiman program na kojem radimo dosta dugo. Zbog toga æe verovatno doæi do haosa, što se dâ oèekivati. “

No, smena takoðe predstavlja ogroman izazov za bezbednost. Odlaze iskusni vojnici, upoznati sa geografijom Iraka, politièkom dinamikom i samim Iraèanima. ... Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, rekao je da je to veliki gubitak. No, ukazao je da æe se zadržati neki vojnici i komandanti da bi mogli da prenesu iskustvo novim jedinicama :

” Spemni su da krenu oni koji treba da odu, ali tamošnje jedinice su iskusne i zaista znaju sve. Koga bi ste radije imali u Iraku ? Zbog toga moramo veoma pažljivo da upravljamo prelaznim periodom. Doæi æe do preklapanja poslova i zadataka. Moramo veoma pažljivo da se odnosimo prema èinjenici da steèeno iskustvo i odnosi moraju da se takoðe prenesu i to na odgovarajuæi naèin. “

Vojne starešine su saopštile da æe vojnici koji odlaze u Irak biti bolje pripremljene za vrstu obaveza i zadataka neophodnih u posle - ratnoj atmosferi. ... Nove snage æe obuhvatiti više pripadnika vojne policije i struènjaka za civilne poslove. Naravno, biæe manje tenkova i oklopnih vozila. ... Amerièke oružane snage takoðe nameravaju da rasporede izvestan broj izviðaèkih aviona bez posade u pokušaju da poboljšaju prikupljanje obaveštajnih podataka o pobunjenim Iraèanima. ... Osim toga, spcijalni tim je veæ upuæen u Irak da bi se poboljšala vojna sposobnost za uzvraæanje na bombaške i napade raznim spravama kuæne izrade, koje pobunjenici postavljaju na raznim mestima. ... U nedavnim eksplozijama tih sprava, poginuli su brojni amerièki vojnici.

XS
SM
MD
LG