Linkovi

Vjerske slobode u Rusiji - 2004-01-11


Sloboda vjeroispovjesti, kaže predsjednik Buš, "je najvažnija sloboda ljudske duše i stoga se moramo zalagati za tu slobodu u našoj zemlji». "Moramo zagovarati vjerske slobode u svijetu.» To je razlog zbog koga Državni sekretarijat SAD objavljuje godišnje izvještaje o stanju vjerskih sloboda u svim krajevima svijeta.

Prema ovogodišnjem izvještaju, vlada Rusije i dalje dopušta slobodu vjeroispovjesti veæini stanovnika, ali neke federalne agencije i veliki broj lokalnih vlasti nastavlja da uskraæuje vjerske slobode odreðenim manjinskim narodima.

Do prošle godine, razlog najveæeg broja pritužbi bio je kompleksan zakon iz 1997. godine, kojim su ogranièena prava, aktivnosti i status novim vjerskim zajednicama – onima koje su u Rusiji djelovale kraæe od 15 godina.

Odnedavno, pritužbe se uglabnom odnose na registraciju ili preregistraciju vjerskih zajednica, shodno ulblaženim normama zakona iz 1997. Meðutim, nekim grupama se i dalje odbija registracija.

Shodno zakonu, vjerske zajednice koje su definisane i registrovane kao organizacije imaju više prava od zajednica koje su registrovane kao grupe. Osim toga, registracija se mora obaviti i na lokalnom i na federalnom nivou. Èak i da je neka grupa priznata i registrovana kao organizacija na federalnom nivou, postoji moguænost da je lokalne vlasti odbiju da registriju.

U nekim djelovima Rusije, zvaniènici uporno odbijaju da registruju vjerske zajednice Mormona, Jehovinih svjedoka i drugih. Pored toga, neke lokalne vlasti su sprijeèile manjinske vjerske zajednice da koriste objekte opremljene za organizaciju veæih skupova, ili su im jednostavno zabranile da iznajme ili grade svoje sakralne objekte.

U izvještaju Državnog sekretarijata navodi se da Ruska služba bezbjednosti tretira neke od vjerskih lidera kao bezbjednosnu prijetnju. Takoðe, vjerski poslenici iz inostranstva èesto imaju problema da obezbijede boravišnu vizu, na duže od tri mjeseca.

Ruske vlasti su odbile da izdaju vize jednom broju protestanskih i katolièkih sveštenika, kao i tibetanskim budistima Dalai Lame. Iako su federalne vlasti uèinile odreðene pozitivne korake, mora se mnogo više uraditi na zaštiti vjesrkih sloboda za sve ljude u Rusiji.

Kao što je rekao Džon Hanford, amerièki ambasador za pitanja vjerskih sloboda u svijetu, «SAD neæe popustiti u namjeri da zaštite progonjene i da govore u ime onih koje njihove vlade žele uæutkati."

XS
SM
MD
LG