Linkovi

Džon Edvards - 2004-01-09


Pedesetogodišnji Džon Edvards izgleda mnogo mlaði na televiziji. On se, po svemu sudeæi, nada da æe pomoæu svog mladalaèko svežeg izgleda i profila senatora koji ne pripada nikakvim zatvorenim politièkim krugovima, pobediti rivale i osvojiti predsednièku nominaciju. “Ko je u najboljem položaju da promeni kako se stvari rade u Vašingtonu? Oni koji su tamo dugo na vlasti? Ljudi koji su skoro ceo život politièari ili neko ko dolazi iz sasvim druge sredine, ko se ceo svoj život borio za èoveka? Ja sam taj, i zato ljudi treba da glasaju za mene”.

Edvards je relativno skoro stigao u Vašington. Izabran je za senatora iz Severne Karoline 1998. godine. Pre toga je pune dve decenije bio jedan od najbolje plaæenih advokata u zemlji, boreæi se uglavnom za prava obiènih ljudi u sporu sa privatnim ustanovama za socijalno i zdrastveno osiguranje. Tokom nedavne debate, Edvards je ustvrdio da specijalni interesi, slièni pomenutim ustanovama, kontrolišu Belu kuæu:

“Bez obzira da li je reè o farmaceutskim kompanijama, osiguravajuæim firmama ili nekom drugom, postoji neprihvatljiv savez izmeðu njih i predsednika, èija je dužnost da se bori za prava amerièkih gradjana. I da u potpunosti bude na njihovoj strani”.

Senator Edvards je možda bez velikog iskustva u Vašingtonu, ali njegove kolege u Senatu kažu da brzo uèi i da ima izuzetno uho za javnost. On èesto istièe svoje skromno poreklo. Iako nije poznat širom zemlje, Edvards bi mogao da se zbog svog južnjaèkog porekla dobro plasira u državama amerièkog juga. On je, inaèe, podržao rat sa Irakom. Meðutim, Edvards kritikuje predsednika Buša što u obnovi Iraka nisu angažovane Ujedinjene nacije i drugi saveznici Sjedinjenih Država. On je takoðe izdao publikaciju od 60 stranica u kojoj je izneo svoj program za otvaranje novih radnih mesta, jaèanje unutrašnje bezbednosti, unapreðenje zdrastvene zaštite i besplatno studiranje na prvoj godini koledža. Ove godine se održavaju izbori za Senat, meðutim, Edvards je odluèio da se ne kandiduje za senatora i da svu svoju snagu usmeri u trku za najviši položaj u zemlji. Mnogi smatraju da æe ovo biti prva i poslednja šansa za Džona Edvardsa da se oproba u trci za Belu kuæu.

XS
SM
MD
LG