Linkovi

Robert Hend: Od reformi zavisi buduænost Srbije - 2004-01-09


O reagovanju Vašingtona na parlamentarne izbore u Srbiji i proces pregovaraèkih politièkih pozicija medju vodeæim strankama i politièarima, sa savetnikom Komisije za evropsku bezbednost i saradnju u Predstavnièkom domu amerièkog Kongresa, sa Robertom Hendom razgovarao je naš saradnik, Branko Mikašinoviæ.

R.H.: Pre svega, trebalo bi ukazati da su Stejt department, kao i zemlje OEBS-a, pozitivno ocenili izborni proces, èemu se odaje veliko priznanje. To želim da naglasim, mada bi trebalo tek da se poradi na promeni izbornih zakona. Istovremeno je izraženo izvesno razoèarenje izbornim rezultatima, kao i zabrinutost povodom impresivnog uspeha Radikalne stanke. U ovoj fazi stranaèkih pregovora u Beogradu, nadamo se da æe demokratski orijentisane stranke postiæi sporazum o formiranju nove vlade u koju ne bi bili ukljuèeni Radikali, jer bi to izazvalo veliku zabrinutost u Vašingtonu, posebno u svetlu unapredjenih bilateralnih odnosa tokom protekle godine.

B.M.: Kako procenjujete dalji razvoj politièke situacije u Srbiji?

R.H.: Mnogo toga æe zavisiti od tekuæih medjustranaèkih pregovora. Sve u svemu, dosadašnji razvoj politièke situacije u Srbiji je pozitivan. DOS nije mogao da opstane i bilo je izgledno da æe se raspasti. Medjutim, nakon parlamentarnih izbora neke stranke su ponovo poèele da se približavaju. Nadam se da æe na osnovu iskustva proteklih godina biti u stanju da odbace ponekad smešnu retoriku i sukobe vodeæih liènosti i poèeti da saradjuju. Vidim veliki i pozitivan potencijal, mada bi pogrešne odluke u formiranju vlade mogle da imaju negativan uticaj. Zabrinjava nas izvesno nezadovoljstvo gradjana Srbije i nadamo se da se dosadašnje reforme sagledavaju kao nešto što treba nastaviti i da je uspeh ostvarljiv. Uprkos teškoj politièkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i razumljivoj zabrinutosti gradjanstva, reforme treba nastaviti jer od njih zavisi buduænost Srbije.

B.M.: Ukoliko politièka nezivesnost potraje, kako vidite saradnju Srbije sa Haškim sudom, rešavanje kosovskog pitanja i odnose Srbije sa Crnom Gorom?

R.H.: To je teško predskazati, medjutim, smatram da bi SAD i medjunarodna zajednica trebalo da podrže reforme u Srbiji i saradnju Beograda sa Haškim tribunalom, bez obzira ko bude na vlasti. Odbacujem tvrdnje da su politika podsticanja reformi i saradnja sa Haškim sudom ojaèali dogmatske snage u Srbiji. SAD æe biti usredsredjene na prioritete koje ukljuèuju saradnju sa Haškim sudom, i nadamo se da æe nova vlada Srbije reagovati na što pozitivniji naèin. Što svesrdnija saradnja, tim bolje za sve.

XS
SM
MD
LG