Linkovi

Vašington snizio nivo pripravnosti na teroristièke napade - 2004-01-09


Sekretar za unutrašnju bezbednosti Tom Ridž objavio je sniženje sa viskog -- takozvanog narandžastog nivoa -- na niži, žuti, nivo zbog smanjene opasnosti od teroristièkih napada. Prema reèima sekretara Ridža, povišenje pripravnosti je bilo uvedeno neposredno pre obeležavanja Božiæa u Americi, 21. decembra, kao rezultat obaveštajnih inoformacija koje su ukazivale na moguænost najozbiljnije pretnje od 11. septembra 2001. kada su izvršeni napadi u SAD.

“Svi smo sreæni što se ništa nije desilo. Praznici su prošli, kao i opasnost od ataka za vreme velikih okupljanja gradjana tokom prazniène sezone. Sve se završilo bez incidenata. Smatramo da je to odraz neverovatnog nivoa spremnosti, razmene informacija i delotvorne komunikacije širom zemlje i širom sveta. Znamo iz iskustva da poveæane mere bezbenodsti i budnost u vreme poveæanog nivoa opasnosti zaista mnogo znaèe za spreèavanje teroristièkih napada“.

Sekretar Ridž je izjavio da æe bezbednosne mere i dalje biti oštre oko industrijskih lokacija i u nekim delovima zemlje, ali je odbio da pruži više detalja. Oèekuje se da æe posebne mere ostati na snazi i u domenu avionskog saobraæaja jer sekretar Ridž ukazuje da informacije ukazuju da teroroisti Al Kaide i dalje žele da koriste avione za terorostièki napad u SAD. Tokom perioda visokog nivoa pripravnosti, Britanija, Francuska i Meksiko otkazali su letove za SAD nakon što su primili obaveštajne podatke iz amerièkih izvora. U tom razdoblju je bila na snazi naredba da naoužani specijalci budu u avionima na izvesnim linijama, dok su amerièki lovci pratili nekoliko aviona koji su dolazili u SAD iz inostranstva. Sekretar Ridž je ukazao da uprkos sniženju nivoa privpravnosti Amerika i dalje budno motri na svoju bezbednosti.

“ Naglašavam da naša budnost nije popustila uprkos sniženju nivoa pripravnosti. Žuti nivo još uvek znaèi da smo izloženi poveæanom riziku od napada. I dalje æemo primenjivati posebne mere oko lokacija i postrojenja od ktiriènog znaèaja. Snage Sekretarijata za unutrašnju bezbednost i dalje napreduju u obavljanju svog posla“.

Od kada je ovaj sistem upozorenja zaveden u Americi 2002. godine, pripravnost je poveæavana na narandžasti nivo veæ nekoliko puta.

XS
SM
MD
LG