Linkovi

Novèana naknada za produženje vojne službe u Iraku i Avganistanu - 2004-01-06


Amerièka vojska nudi novèane naknade vojnicima koji pristanu na produženje službe u Iraku i Avganistanu. Istovremeno jednom broju vojnika nije dopušteno da napuste vojsku. Više detalja u izvještaju dopisnika GA iz Pentagona, Aleksa Belide:

Za nekih 3 i po hiljade vojnika u Iraku i Avganistanu koji su planirali da napuste vojsku ili se penzionišu, vojna služba je produžena, baš kao što je produžen boravak za otprilike isto toliko vojnika koji su èekali razmještaj iz ratne zone.

Ovo, takozvano, «zaustavi-gubitak/zaustavi-pokret» nareðenje odnosi se na samo mali broj aktivnog vojnog sastava. Ali neki kritièari kažu da govori o teškoæama armije da ispuni svoje obaveze na meðunarodnom planu.

Komandant združenog generalštaba amerièke vojske, General Rièard Majers priznaje da amerièki vojnici naporno rade, ali je govoreæi na konferenciji za novinare u Pentagonu rekao da je borba protiv terorizma od kritiènog znaèaja.

«Mi smo država u ratu. Veliki broj naših vojnika odraðuje veoma važan posao u dvije države u regionu, koji je bio i još je domaæin teroristièkim organizacijama. To je vrlo važno za meðunarodnu bezbjednost», rekao je Majers.

Istovremeno, uz nareðenje «zaustavi-gubitak/zaustavi-pokret», vojska je obezbijedila ioko 63 miliona dolara kako bi isplatila naknadu za desetak hiljada dobrovoljaca koji prihvate produžetak službe. Zvaniènici davanje novèanih naknada opisuju kao uobièajen potez kojim se želi oèuvati broj vojnika u uniformi.

Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld rekao je da ne postoje jasni znakovi da armija ima problem da regrutuje pripadnike aktivnog ili rezervnog sastava. Meðutim, on je novinarima rekao da su novèane naknade i produžetak službe jednom broju vojnika, namjereni za spreèavanje moguæih problema.

«Ono što sada radimo je naèin da se preduprijedi eventualno smanjenje broja regruta za nekih godinu dana, nakon èega bi opet morali da pokušamo da popunimo sastav», rekao je Ramsfeld.

I on i general Majers su jasno, odgovarajuæi na pitanja, saopštili da ne vide potrebu uvoðenja regrutne obaveze, posljednji put primjenjene tokom rata u Vijetnamu.

XS
SM
MD
LG