Linkovi

Novi generalni sekretar NATO-a - 2004-01-05


Kada je prvog dana na novom poslu generalnog sekretara Severnoatlanskog saveza došao u sedište Alijanse, De Hoop Shefer je bio preplavljen pitanjima o buduæoj ulozi NATO-a u Iraku. Bivši holandski diplomata, koji je nasledio Džordža Robertsona na položaju generalnog sekretara, odgovorio je da æe odluka o prisustvu NATO-a u Iraku morati da prièeka, ali da ne može da se zapostavi.

“Uloga NATO-a æe zavisiti od razvoja politièke situacije u Iraku u predstojeæim mesecima.” Francuska i Nemaèka, dve saveznice u NATO-u koje su bile glavne protivnice rata u Iraku, reagovale su oprezno na amerièki predlog da Alijansa tokom ove godine preuzme kontrolu nad multinacionalnim snagama u Iraku kojima sada komanduje Poljska. Te snage dobijaju logistièku podršku od NATO-a. Diplomate u sedištu NATO-a ukazuju da bi Francuska i Nemaèka mogle da pristanu na takvu ideju, dok okupacione snage pod voðstvom Amerikanaca budu prepuštale Iraèanima veæu vlast. To pitanje æe verovatno biti pokrenuto na samitu NATO-a iduæeg juna u Istanbulu, otprilike u vreme kada suverenitet treba da bude predat prelaznoj Iraèkoj vladi. Severnoatlantski savez, osnovan 1949. kao protivteža opasnosti od Sovjetskog Saveza - koji æe ove godine da primi u èlanstvo sedam bivših komunistièkih država - poèeo je da deluje van svog tradicionalnog evroatlanskog terena i sada predvodi multinacionalne mirovne snage u Avganistanu. Što se tièe novog generalnog sekretara, De Hoop Shefera, poveæavanje sposobnosti NATO-a u Avganistanu dok pokušava da proširi svoju misiju i van Kabula, trebalo bi da bude neposredni prioritet Alijanse. Pošto su Avganistanci juèe usvojili novi ustav, novi generalni sekretar NATO-a je ukazao da svetska zajednica ne može sebi da dopusti da izgubi bitku za stabilizaciju te zemlje. “U središtu pažnje u ovom trenutku bi trebalo da bude Avganistan. Prošle noæi smo èuli vest o dogovoru Loja Džirge i mislim da bi Severnoatlanski savez trebalo da se angažuje na onome što je zapoèeto, a to je Avganistan.”

Osvræuæi se na Balkan, Jan de Hoop Shefer je rekao da nedavni uspeh tvrdokornih nacionalista na izborima u Srbiji ne bi trebalo da utièe na planove NATO-a - da preda svoju mirovnu misiju u Bosni i Hercegovini snagama Evropske unije.

XS
SM
MD
LG