Linkovi

2003. je bila  dobra godina za narod Iraka - 2004-01-04


Više od 20 godina, iraèki narod je patio pod brutalnom diktaturom Sadama Huseina. Medjutim, 19. marta prošle godine, došlo je do promene. Predsednik Džordž Buš izdao je sledeæe saopštenje:

“ U ovom momentu, amerièke i koalicione snage su u poèetnim fazama vojnih operacija radi razoružavanja Iraka, oslobadjanja Iraèana i odbrane sveta od velike opasnosti”

Od samog poèetka, predsednik Buš je jasno izneo ciljeve koalicije u Iraku.

” Došli smo u Irak sa poštovanjem za iraèki narod, za njegovu veliku civilizaciju i za veru koju upražnjava. Mi nemamo nikakvih drugih ambicija u Iraku sem da odstranimo opasnost i ponovo predamo upravu nad tom zemljom iraèkom narodu “.

Poèetkom aprila, Sadam Husein i njegova vlada su pobegli. Koalicione snage su poèele da uspostavljaju bezbednost u zemlji i pokrenule proces obnavljanja vraæanja vlasti u ruke iraèkog naroda:

” U istoriji Iraka, tragièan i bolan period je završen. Dan nade je stigao. Sada svi Iraèani mogu jednoglasno da odbace nasilje i izgrade novi Irak.”

Ima brojnih izveštaja o uspesima u posleratnom Iraku. Škole i univerziteti su otvoreni. Sistemi za distribuciju vode, struje i komunikacija se obnavljaju. Gradska i seoska veæa operišu. Nove policijske snage i nacionalna armija prolaze kroz obuku. Medjutim, Irak je i dalje opasno mesto. Ostaci stranke Sadama Huseina, Baas, i strani teroristi nastavljaju sa nastojanjima da potkopaju pokušaje gradjana da osnuju samoupravu. Medjutim, jedan po jedan, neprijatelji slobode bivaju uhvaæeni ili ubijeni. 13-tog decembra, uhvaæen je i sam Sadam Husein.

Uprkos tim uspesima, kako je rekao predsednik Buš, put ka miru u Iraku neæe biti lak.

“To æe biti težak put. Medjutim, pri svakom koraku na tom putu, Irak æe imati stvarnog prijatelja u amerièkom narodu.”

Uz pomoæ koalicije, ove godine, iraèki narod æe nastaviti na putu ka bezbednosti i samupravi.

XS
SM
MD
LG