Linkovi

Borba protiv terorizma u 2003. godini - 2004-01-02


Ostvareni su brojni uspesi u borbi protiv meðunarodnog terorizma otako su jedanaestog septembra dve hiljade i prve godine izvršeni napadi na Sjedinjene Države. Teroristièke æelije su uništene u Hamburgu, Milanu, Singapuru, Madridu, Londonu, Parizu i još nekim gradovima. Zamrznute su stotine miliona dolara na raèunima terorista. Zatvorene su mnoge organizacije koje su tajno pomagale teroriste. Više od tri hiljade saradnika al - Kaide zatvoreno je u stotinak zemalja. Pakistan je uhapsio više od pet stotina pripadnika Talibana i al - Kaide. Malezija, Indonezija, i Filipini su uhapsili desetine teroristièkih voða povezanih sa al - Kaidom.

Najznaèajnije postignuæe u borbi protiv terorizma bilo je svrgavanje režima Sadama Huseina u Iraku. Taj režim je potpomagao i podržavao teroriste. No, borba protiv terorizma u Iraku se nastavlja. Amerièki predsednik, Džordž Buš, rekao je da Irak, otkako je osloboðen, privlaèi lokalne i strane teroriste :

” Al - Kaida i ostale svetske teroristièke mreže shvataju da poraz režima Sadama Huseina predstavlja veliki gubitak i za njih. Svesne su da demokratski Irak u srcu Bliskog istoka predstavlja novi poraz za njihovu ideologiju terora. Sloboda predstavlja pretnju njihovom naèinu života.“

Borbom protiv terorizma nanet je ozbiljan udarac Al - Kaidi. Skoro svi teroristi te organizacije, direktno umešani u organizovanje napada izvršenih jedanaestog septembra, nalaze se u zatvoru ili je potvrdjeno da su mrtvi.Šezdeset i pet odsto najviših prvaka al - Kaide - zatvoreno je ili ubijeno.No, kako je izneo predsednik Buš, nedavni dogaðaji, ukljuèujuæi neuspele atentate na pakistanskog predsednika, Perveza Mušarafa, ukazuju da se borba protiv terorizma ne sme prekinuti :

” Neprijatelji slobode ne posustaju, kao ni mi, ova zemlja se neæe smiriti, neæe umoriti, niti stati, sve dok ta opasnost za celu civilizaciju ne bude uništena.“

Predsednik Buš je takoðe rekao : ” Civilizovane zemlje æe nastaviti borbu protiv terorista gde god se budu okupili, šta god budu planirali, i kad god budu delovali. “

XS
SM
MD
LG