Linkovi

Amerièki eksperti komentarišu izbore u Srbiji - 2003-12-29


Povodom rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji za komentar smo zamolili tri amerièka eksperta za Balkan: bivšeg specijalnog izaslanika za Balkan, Džemsa O-Brajena, direktora Inicijative za Balkan pri Amerièkom instituta za mir, Danijela Servera i izvršnu direktorku Koalicije za meðunarodnu pravdu, Ninu Bang-Jensen. Prilog je pripremila naša koleginica, Jela Jevremoviæ:

Džems O-Brajen, bivši specijalni izaslanik za Balkan, istièe pozitivnu stranu izbornih rezultata, odnosno èinjenicu da je preko 50 odsto biraèa glasalo za pro-demokratsku opciju, bez obzira na teške ekonomske prilike u zemlji, na ubistvo proreformskog premijera Srbije Zorana Ðiniðiæa, na niz politièkih skandala i èinjenicu da je svet u velikoj meri prestao da poklanja pažnju jugoistoku Evrope. O-Brajen predviða formiranje proreformske vlade, ali upozorava na dalekosežne posledice moguæeg zastoja u sprovoðenju reformi:

“Politièkom voðstvu predstoji veoma težak ispit. Stranke se razilaze u naèinu na koji treba nastaviti sa reformama. Samo je mali broj politièkih lidera pokazalo iskrenu predanost sprovoðenju reformi, posebno u oblasti privrede. Kljuèni ispit æe biti ko je u stanju da podstakne suštinske ekonomske promene u zemlji. Lièno me zabrinjava što politièki lideri još uvek zastupaju politièke platforme iz 90.tih. Pravo voðstvo Srbije biæe samo ono koje bude umelo da rešava tekuæe probleme i da se ne bavi prevaziðenim politièkim bitkama. Zastoj u sprovoðenju daljih reformi, izazvao bi izuzetno nepovoljne posledice po Srbiju. Ostale zemlje regiona napreduju ka evropskim integracijama. Niko više neæe èekati na Srbiju.“

Sa tom se ocenom slaže Danijel Server, direktor Inicijative za Balkan u Institutu za mir:

“Tako snažno prisustvo radikala u parlamentu može samo da oteža sprovoðenje daljih reformi. Mnogo toga bi moglo biti rešeno veæom kohezijom reformskih frakcija. No, problem je što neki, posebno u Koštunièinoj stranci, smatraju da treba usporiti tempo reformi. Novi odnos snaga mogao bi takoðe da oteža oèuvanje državne zajednice Crne Gore i Srbije i održavanje dijaloga izmeðu Prištine i Beograda, i da utièe na odnose sa susednim zemljama, zapadnom Evropom i Sjedinjenim Državama. Evropska Unija æe verovatno biti mekša prema post-izbornoj Srbiji nego Sjedinjene Države. Meðutim, mogu garantovati da u Srbiju, u kojoj 35 odsto biraèa glasa za stranke èije izborne liste vode haški optuženici, nijedan razuman poslovni èovek sa Zapada neæe želeti da investira svoj novac.“

Nina Bang Jensen, izvršna direktorka Koalicije za meðunarodnu pravdu, komentarisala je izborne rezultate sa stanovišta Haškog tribunala. Oni koji su glasali za Miloševiæa i Šešelja iskazuju nepoznavanje suštine tribunala, smatra ona:

“Svi oni poruèuju da su siti Haga i time u stvari pokazuju da ne pokazuju razumevanje za dogaðaje iz svoje nedavne prošlosti, niti shvataju rad i ulogu tribunala. Inaèe, saradnja izmeðu tribunala i Beograda je u poslednje vreme sve slabija, što ide na štetu graðana Srbije, jer vodi pogoršanju odnosa sa meðunarodnom zajednicom. Smatram izuzetno razoèaravajuæim izbor Miloševiæa za srpskog zakonodavca. Èudi me da iko može da ima poverenja u èoveka koji je Srbiji priredio takav slom.”

Èuli ste prva reagovanja amerièkih eksperata za podruèje zapadnog Balkana na rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji.

XS
SM
MD
LG