Linkovi

Elektrièna gitara koja menja karakter - 2003-12-29


Poznato je da svaki muzièki instrument ima svoj specifièan zvuk, pa nije èudo što se neki instrumenti iste vrste smatraju vrhunskim, a neki... osrednjim. Na primer, elektriène gitare odredjenog tipa daju zvuk koji je okarakterisao mnoge veèite hitove. Ali, kako je ton merljiva fizièka pojava koja može veoma precizno da se analizira, grupa entuzijasta došla je na ideju da napravi gitaru koja æe moæi da oponaša zvukove drugih èivenih tipova gitara. Tako je nastala gitara zvana Variax, firme Line6, koja može da oponaša zvukove 25 razlièitih gitara. Pomenuta firma kaže da su sistematski analizirani svi faktori koji doprinose karakteristiènom zvuku raznih gitara. Pritom je isprobano na desetine isntrumenata istog tipa da bi se pronašao onaj koji najbolje zvuèi. Firma posebno napominje da nisu isprobavane nove, nerazradjene gitare, veæ one koje su upotrebom stekle odredjenu mekoæu zvuka. Sledeæa stepenica bila je pretvaranje analiza u matematièke formule, a zatim konstruisanje i podešavanje elktronskih kola koja izoblièuju ton osnovne gitare i pretvaraju ga u željeni. Muzièari koji su isprobali gitaru Variax kažu da se njeni tonovi veoma približavaju tonovima originalnih gitara, što znaèi da uho obiènog ljubitelja muzike teško može da primeti razliku. Više informacija možete da nadjete na adresi koju æete naæi na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG