Linkovi

Božiæ - 2003-12-25


Pre dve hiljade godina, dok je svet bio rastrzan borbama, siromaštvom i mržnjom, u jednoj štali u Vitlejemu, rodio se Isus Hrist. U tadašnjem moænom rimskom carstvu, malo ko je mogao da zamisli kako æe se to roðenje odraziti na ceo svet. Iz skromnih jasli, koje su poslužile kao krevetac za bebu, upuæena je božija poruka ljubavi èitavom èoveèanstvu i nagoveštaj da æe na kraju dobro pobediti zlo. ... Hristova poruka je govorila o suštinskom dostojanstvu i bratstvu ljudskog roda - da je svaki pojedinac napravljen prema božijem liku i da su èak i najniži u rimskom carstvu - robovi - obdareni nezamislivim bogatstvom. ... Ideja da niko opravdano ne sme da prekrši svetost liènosti pojedinca, na kraju je dovela do ogranièenja državnih ovlašæenja. Vekovima posle Hrista, ideja o neprikosnovenim pravima svakog lica, postala je kamen temeljac savremene demokratije. Taj je princip obuhvaæen amerièkom Deklaracijom o nezavisnosti, u kojoj je navedeno : ” Svi ljudi su stvoreni jednaki i Tvorac im je podario neka neprikosnovena prava. “ ... U vreme osnivanja, Sjedinjene Države su bile pretežno hrišæanska zemlja, mada su Amerikanci ispovedali veru na brojne naèine. Štaviše, Amerikanci su jasno to izneli u Povelji o pravima - kako se naziva prvih deset amandmana na Ustav - da sloboda veroispovesti mora da bude poštovana. Od tada, vernici raznih denominacija dolaze u Sjedinjene Države. Zaista, Sjedinjene Države su trenutno jedna od najraznolikijih zemalja što se tièe veroispovesti. Hrišæani svih verskih pravaca, Jevreji, Muslimani, Indusi, Budisti, i još mnogi našli su dom u ovoj zemlji. I svi su slobodni da obavljaju verske obrede - bez ikakvog ogranièenja. ... Takve slobode èine Ameriku snažnom zemljom. Ali iz istog razloga, mnogi neprijatelji slobode mrze Ameriku, što je jasno pokazano teroristièkim napadima izvršenim jedanaestog septembra dve hiljade i prve godine. Od tada, Sjedinjene Države zajedno sa ostalim delom civilizovanog sveta, vode rat protiv terorizma. ... Proslavljajuæi Božiæ, amerièki predsednik, Džordž Buš rekao je : ” Zahvaljujemo se na blagodetima Božije ljubavi i ponovo se zarièemo da æemo pomagati onima kojima je pomoæ neophodna. Takoðe se molimo za naše hrabre muškarce i žene u uniformama, od kojih æe mnogi praznike provesti daleko od doma. Njihova hrabrost i rešenost pomažu nam da živimo u bezbednom svetu uz prednosti koje donose sloboda i mir. “

XS
SM
MD
LG