Linkovi

Rasprostranjenost oružja u Iraku - 2003-12-23


U poslednjih šest meseci, amerièke trupe u Iraku našle su se pod udarom pobunjenika za koje se veruje da su ostaci režima Sadama Huseina. U Iraku je rasprostranjeno snabdevanje oružjem i pobunjenici mogu da ga nadju na crnom tržištu – tradicionalnoj iraèkoj instituciji. Dopisnik VOA Èalis MekDonou javlja iz Bagdada da se koalicione snage trude da stanu na put tom krijumèarenju.

Irak ima kulturu oružja. Svako lako može da dodje do njega. Ruske automatske puške AK 47 mogu skoro svuda da se nadju. Izveštaèi Glasa Amerike videli su ih u rukama dvanaestogodišnjeg deteta i u kuæi jednog od najpoštovanijih verskih lidera. U Bagdadu ima mnogo dilera spremnih da zadovolje zahteve za oružjem. Tržište je ilegalno, kao što je bilo i za vreme Sadama Huseina, ali ono u Iraku ima dugu istoriju i krijumèari i dileri oružja su nauèili kako da izbegnu da budu otkriveni. Sedeæi u dnevnoj sobi svoje kuæe u Bagdadu, okružen svojom brojnom malom decom, diler oružja koji se predstavio samo kao Avs, razgovarao je sa dopisnikom Glasa Amerike o tome kako je taj posao izgledao u poslednjih 12 godina. On kaže da su Iraèani oduvek voleli oružje:

« Avs kaže da u svakoj iraèkoj kuæi možete naæi pištolj ili pušku AK 47. Ali posle pada režima Sadama Huseina ljudi imaju više oružja, možda èetiri AK47 i po nekoliko pištolja u svakoj kuæi. On kaže da to podstièe ljude da rešavaju sporove oružjem i na taj naèin poveæavaju kriminal. Avs dodaje da se pre rata, iraèka vojska koncentrisala na odbranu Bagdada i tom prilikom nagomilala velike kolièine oružja po školama i vladinim zgradama. Ali umesto da ga iskoristi za borbu, kada su amerièke trupe zauzimale grad, iraèka vojska se povukla ostavljajuæi oružje iza sebe. Avs kaže da je, iako se ne bavi prodajom težeg naoružanja, primetio da su, posle pada Sadamovog režima , ljudi poèeli da kupuju veæe kolièine težeg naoružanja kao što su minobacaèi i rakete. On smatra da su se pripremali za pobunu.

Koalicione vlasti i vojska pokušavaju da zaustave crno tržište oružja. Portparol koalicije Den Sinor nije mogao da da previše detalja kada smo ga upitali koliko koalicija u tome ima uspeha: «Što se tièe prodaje oružja preduzimamo odredjene korake, od kojih veæinu ne mogu za sada da otkrijem. Ali preduzimamo korake kako bismo suzbili crno tržište oružja kao i onog oružja koje je ostalo bez nadzora širom zemlje. Mi shvatamo da postoji problem i na njega æemo se usredsrediti».

Ali Avs i ostali dileri u Bagdadu kažu da oni krijumèare oružje i municiju veoma dugo, i znaju kako da ga sakriju dovoljno dobro da izbegnu otkrivanje. Avs veruje da bi jedini naèin, da se Iraèani ubede da dobrovojno predaju svoje oružje, bio da se bezbednost poveæa toliko da se ljudi osete bezbednim u svojim kuæama i automobilima. Do tada , smatra on, Iraèani æe ostati dobro naoružani.

XS
SM
MD
LG