Linkovi

Inspekcija nuklearnih aktivnosti Tripolija - 2003-12-21


Prvi sastanci izmedju libijskih funkcionera i direktora Medjunarodne agencije za atomsku energiju mogli bi biti poèeci dugog i kompleksnog procesa verifikacije nuklearnih ambicija Tripolija. Dopisnica Glasa Amerike, Melani Sali, izveštava iz sedišta Medjunarodne agencije za atomsku energiju u Beèu:

Direktor Agencije za atomsku energiju, Mohamed El Baradei, zapoèeo je juèe razgovore sa Libijom o procesu buduæih inspekcija nuklearnih aktivnosti Tripolija. Predstavnik Medjunarodne agencije za atomsku energiju, Mark Gvozdecki, kaže da su prvi susreti održani sa libijskom delegacijom na visokom nivou.

“Mogu vam reæi da se radi o šestoèlanoj delegaciji, koju predvodi Dr.Matug, koji je, kako sam èuo, zapravo, zamenik premijera, ali on sebe zvanièno naziva Sekretarom nacionalnog odbora za nauèna istraživanja“.

Razgovori su trajali samo jedan sat i delegacija je odletela pravo nazad u Libiju. Gospodin Gvozdecki nije pružio detalje razgovora, ali diplomate kažu da ti detalji najverovatnije obuhvataju buduæe angažovanje agencije za atomsku energiju u verifikovanju da libijske nuklearne aktivnosti imaju iskljuèivo mirnodopsku namenu. Medjunarodna agencija za nuklearnu energiju je sprovela sliènu misiju 1991.godine pošto je Južnoafrièka republika najavila da æe dobrovoljno okonèati svoj program proizvodnje nuklearnog oružja. Visoki inspektori agencije Ujedinjenih nacija su posetili tu zemlju kako bi prikupili informacije o nuklearnom materijalu, sastavili liste uvoznih artikala, laboratorijskih programa i objekata. Oni su takodje prikupili ekološke uzorke iz pustinje Kalahari. U sluèaju Južnoafrièke republike, Medjunarodna agencija za atomsku energiju je stavila nuklearne objekte te zemlje pod kontrolu uz redovne inspekcije, da bi zatim, ili uništila opremu vezanu za oružje ili je preusmerila za mirnodopsku upotrebu. Taj proces je trajao godinama. Tripoli se prikljuèio Medjunarodnoj agenciji za atomsku energiju 1963.godine i potpisao sporazum o neširenju nuklearnog oružja 1975.godine. Tripoli je saopštio da æe potpisati dodatni protokol koji æe omoguæiti sveobuhvatne i nenajavljene inspekcije nuklearnih objekata i lokacija vezanih za njih. U èetvrtak je Iran potpisao dodatni protokol izvršivši time veæi pritisak na Izrael, Indiju i Pakistan da potpišu Sporazum o ne-širenju nuklearnog naoružanja i dodatni protokol.

Teheran pozdravlja odluku Libije

Iranska vlada, koja je tek nedavno dozvolila oštrije inspekcije svog nuklearnog programa, pozdravila je vest da je libijska vlada odluèila da ukine svoj program proizvodnje oružja masovnog uništenja. Dopisnik Glasa Amerike iz Kaira Greg Lamot navodi pojedinosti. Predstavnik iranskog ministarstva inostranih poslova Hamid Reza Asefi ukazao je pred novinarima u Teheranu da je odluka libijske vlade pozitivna. Sa svoje strane, iranska vlada je prekjuèe, suoèena sa medjunarodnim pritiskom, potpisala dodatni protokol medjunarodnom sporazumu o neširenju nuklearnog oružja i time dozvolila oštrije i nenajavljene inspekcije nuklearnih postrojenja u Iranu. Preksinoæ, libijska vlada je neoèekivano saopštila da æe dozvoliti medjunarodnim inspektorima da nadgledaju demontiranje oružja masovnog uništenja i sa tim oružjem povezanih programa, ukljuèjujuæi obogaæivanje uranijuma koji je bitan elemenat u proizvodnji nuklearnog oružja. Iranska vlada je uporno poricala da nema program proizvodnje atomskog oružja i tvrdila da gradi nuklearna postrojenja iskljuèivo zbog miroljubive proizvodnje elektriène energije. Asefi je naveo da iranska vlada veruje da bi svet trebalo da podje putem uništenja svih vrsta oružja masovnog uništenja. Asefi je naglasio da je vreme da medjunarodna zajednica izvrši pritisak za razoružavanje Izraela koji je okarakterisao kao glavnu pretnju na Bliskom istoku. Izraelska vlada nije nikada priznala da ima program prozvodnje nuklearnog oružja, niti je potpisala medjunarodni sporazum o neširenju takvog oružja.

XS
SM
MD
LG