Linkovi

Lebdeæi ekran za kompjutere - 2003-12-21


Zamislite da se slika koju generiše vaš kompjuter, umesto na ekranu monitora, projektuje u vazduhu ispred vaših oèiju. Ok, svi snamo za holografiju, odnosno lasersku sliku koja može da se projektuje u prostoru. Ali zamislite sada da možete da stavite kažiprst na objekat na toj slici i pomerate ga iako pod prstom ne oseæate nikakvu èvsrtu podlogu. Takav ekran prikazan je nedavno na demonstraciji koju je pripremila kompanija IO2 Technology. Kada je uredjaj ukljuèen, iznad njega su se u vazduhu pojavila èetiri jasno vidljiva kruga - crveni, plavi, žuti i zeleni. Na dodir prsta krugovi bi se smanjivali ili poveæavali. Takodje su prikazani snimci tropskih ribica koje su plivale, aviona u letu, pa èak i ljudskog skeleta koji je pomoæu prsta mogao da se pomera s jednog kraja slike na drugi. Pri tom, slika je lebdela u vazduhu. Konstruktori ovog novog uredjaja nisu hteli da kažu više od toga da on sa jedne strane uvlaèi vazduh, privremeno menja njegova svojstva i izbacuje ga uvis, gde se sudara sa laserskim zrakom koji u njemu ocrtava sliku. Kompanija IO2 Technology smatra da bi njihov novi, vazdušni ekran mogao da bude ozbiljan konkurent plazma monitorima sliène velièine i da bi mogao da se upotrebljava u muzejima i izložbenim prostorima. Pritom istièe da je nova tehnologija ekološki potpuno bezbedna.

XS
SM
MD
LG