Linkovi

Sonijev trèeæi robot Kjurio - 2003-12-20


Dan kada æe roboti u ljudskom oblièju postati svakodnevna pojava sve je bliži. Japanska korporacija Soni upravo je prikazala javnosti humanoidnog robota, nazvanog Kjurio, koji hoda, trèi, skaèe, penje se i silazi stepenicama. Sonijevi inženjeri time su savladali jedan od najkrupnijih problema robotike - gubitak kontakta sa tlom. Za razliku od statièkog hodanja, pri èemu robot uvek ima jednu nogu na tlu, dinamièko hodanje - kao što je ljudski hod - zahteva da u kratkom trenutku obe noge budu u vazduhu. Kada skaèe u mestu Kjurio ostaje u vazduhu oko 40 milisekundi, a kada trèi - oko 20 milisekundi. Tokom demonstracije, robot je trèao brzinom od 14 metara u sekundi, odnosno 50 kilometara na sat. Njegovi pokreti su u svakom pogledu prirodniji i precizniji od, na primer, èuvenog droida si-3pio iz filmova Ratovi zvezda. Štaviše, kada je Sonijev robot izbaèen iz ravnoteže i oboren na lice, sasvim lako se sam podigao u uspravan položaj. Osim što se kreæe, Kjurio može da vidi i prepoznaje lica, da èuje i prepoznaje glasove i druge zvuke. Mikrofoni smešteni u njegovoj glavi omoguæavaju mu da analizira odakle dolaze zvukovi, a njegov mozak zna nekoliko desetina hiljada reèi. Medjutim, Kjurio je za sada eksperimentalna platforma. Drugim reèima, on još ne ume ništa korisno da radi, tako da æe biti najinteresantniji nauènicima radi daljih prouèavanja.

XS
SM
MD
LG