Linkovi

Emitovanjem snimka svedoèenja Veslija Klarka okonèan  rad Tribunala za ovu godinu - 2003-12-19


Na izjavu generala Vesli Klarka da je Slobodan Miloševiæ unapred znao za masovno ubistvo Muslimana u Srebrenici 1995. godine, optuženi je u unakrsnom ispitivanju oštro reagovao tvrdnjom da je to laž, da nikada sa Klarkom nije o tome razgovarao, da generalu Mladiæu nikada nije izdao ni jedno naredjenje jer nije ni bio u položaju da mu naredjuje. Klark je medjutim ostao pri svojoj tvrdnji navodeæi da je Miloševiæa pitao zašto je Mladiæu dozvolio da pobije sve te ljude a da mu je on odgovorio: “Upozoravao sam ga da to ne èini ali me nije slušao”.

Odbacujuæi celokupno svedoèenje amerièkog generala, Miloševiæ je Klarka nazivao “ratnim zloèincem” a njegov iskaz “izvrtanjem èinjenica”. Jedna od takvih je prema Miloševiæevoj oceni Klarkova tvrdnju da mu je Miloševiæ u oktobru 1998. neposredno pošto je potpisao sporazum o povlaèenju snaga sa Kosova, navodno rekao da æe se tih “ubica i silovatelja” rešiti kao u Drenici 1946.godine - da æe ih sve pobiti”. Miloševiæ tvrdi da je u susretu s Klarkom, tada govorio da je u Drenici - uporištu OVK - posle Drugog svetskog rata bilo jezgro balista - pripadnika Hitlerovih jedinica i da su jugoslovenskoj armiji bile potrebne dve godine da ih iskoreni.

Miloševiæ je potvrdio da je generalu Klarku, koji ga je u januaru 1999. upozoravao na moguænost vazdušnih udara NATO, rekao da æe ako napadne Jugoslaviju on biti ratni zloèinac. Na pitanje optuženog o tome i general Klark je još jednom to potvrdio ali je Miloševiæ i insistirao na još jednom pitanju. Sudija Mej ocenio je to pitanje kao nekorektno nakon èega je Miloševiæ tražio da se kao dokaz za tu tvrdnju svedoku predoèi fotografija na kojoj je u društvu sa Hašimom Taèijem, Agimom Èekuom, generalom Džeksonom i Bernardom Kušnerom, ali su sudije ocenile da to nije relevantno za suštinu Klarkovog svedoèenja o razgovoru koji je vodio s Miloševiæem 99. godine.

Emitovanjem snimka svedoèenja Veslija Klarka okonèan je i rad Tribunala za ovu godinu. Sudjenja æe biti nastavljena 12. januara 2004.

XS
SM
MD
LG