Linkovi

Džon Sejlor o poseti amerièkih privrednika Beogradu - 2003-12-19


Delegacija amerièkih privrednika posetila je nedavno Beograd u cilju unapredjenja trgovinskih odnosa SAD i državne zajednice. Šef te delegacije, Džon Sejlor, inaèe predsednik kompanije Cargo Transport, Inc., u razgovoru sa našim kolegom Brankom Mikašinoviæem, izneo je svoje utiske o toj poseti.

“Veoma smo impresionirani poslovnim svetom u toj zemlji i njegovom željom da unapredi trgovinske odnose sa SAD. Normalizacijom trgoviniskih odnosa izmedju Vašingtona i Beograda stvoreni su uslovi za to. Delegacija se, izmedju ostalih, srela sa prestolonaslednikom Aleksandrom, ministrom inostranih poslova Goranom Svilanoviæem, ministrom Goranom Pitiæem i drugim zvaniènicima. Mi smo izneli naše gledište i smernice o moguænostima poslovne saradnje izmedju naše dve zemlje i razgovarali sa predstavnicima kompanija Zastava, Simpko, Freš and Co, kao i sa ljudima iz Udruženja privrednika i preduzetnika i drugih organizacija. Osnovna tema razgovora je bilo pitanje kako na praktiènom i tehnièkom nivou uæi na amerièko tržište“.

Pošto su trgovinski odnosi izmedju dve zemlje normalizovani, šta se moze oèekivati na planu dalje ekonomske saradnje izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

“Ono što smo pokušali da prensemo našim sagovornicima jeste da oni moraju najpre sami sebi da pomognu. Drugim reèima, usvajanje zakona o normalizaciji trgovinskih odnosa je samo orudje, koje treba upotrebiti na odgovarajuæi naèin. Kao što znate, na amerièko tržište je moguæe plasirati razne proizvode, u zavisnosti od toga kako predstavite svoju kompaniju i svoj proizvod. Naglasili smo i potrebu za marketinškom kampanjom i lobiranjem u SAD. Ukazali smo na proizovde koji bi mogli da se odmah plasiraju, kao što su nameštaj, lovaèke puške, voæni sokovi, prehrambeni proizvodi i drugi artikli. Medjutim, da bi takva poslovna aktivnost uspela, potrebno je planirati i uspostaviti ili obnoviti kontakte, a za to je srbijansko-crnogorskim kompanijama potreban ovdašnji predstavnik, jer se to stihijski ne može raditi. Isto se može reæi i za amerièke kompanije koje žele da udju na srbijansko-crnogorsko tržiste, kojima æe takodje biti potrebna pomoæ“.

Kako bi Srbija i Crna Gora mogle da se ukljuèe u proces rekonstrucije Iraka?

“To pitanje nam je postavljeno tokom sastanku u trgovinskoj komori Srbije, jer je ono važno za tu zemlju. Tamošnji privrednici veruju da se ne mogu ukljuèiti u obnovu Iraka kao preduzimaèi, što je sluèaj i sa firmama iz Nemaèke, Francukske i Rusije, ali zato mogu da potraže amerièke partnere i probiju se na iraèko tržiste obavljanjem podizvodjaèkih radova. Preduzeæa iz Sribje i Crne Gore su godinama bila prisutna u Iraku, èega su svesne amerièke kompanije. Srpska preduzeæa imaju infrastrukturu i iskustvo u toj zemlji, i to je preimuæstvo koje imaju za ulazak u partnerstvo sa amerièkim kompanijama“.

Da li se uskoro oèekuje poseta poslovne delegacije Srbije i Crne gore SAD?

“Od našeg povratka iz Beograda, bez prekida radimo na tome. Ja æu verovatno ponovo posetiti Beograd krajem januara ili poèetkom februara iduæe godine, pošto je moja kompanija zainteresovana da razvije poslovne veze sa tom zemljom, a o sliènim namerama èujem i od drugih amerièkih kompanija. Glavna stvar u sadašnoj fazi aktivnosti jeste da obe strane nastave da održavaju intenzivne veze, što je preduslov za bilo kakav uspeh. Predstavnici srbijansko-crnogorskih kompanija nameravaju da posete SAD i mi smo sada u procesu razgovora i organizovanja te posete planirane za mart ili april iduæe godine. Kompanije iz SCG moraju da se pripreme za posetu, razrade svoje poslovne predloge i podnesu ih ovde u SAD na delotvoran naèin. Tokom naše posete Beogradu, razgovarali smo o tome sa osobljem amerièke ambasade i tamošnjim predstavnicima amerièke trgovinske komore, pošto sekretarijat za trgovinu želi da se ukljuèi u taj proces. Želim da se predstavnici srbijansko-crnogrskih kompanija pripreme za svoj nastup na severnoamerièkom tržištu i uèiniæu sve da im u tome pomognemo“.

XS
SM
MD
LG