Linkovi

Postkoitalna kontracepcija - 2003-12-19


Pilula “Plan B” je ustvari poveæana doza regularnih kotraceptivnih hormona – sa neverovatnom efikasnošæu – 72 sata poslije seksulanog odnosa, Plan B spreèava trudnoæu u èak 89 odsto sluèajeva. Èlan vladinog nauènog savetodavnog tela, doktor Vivijen Dikerson kaže da pilula ženama daje više opcija:

“Dokažimo da zaista želimo da umanjimo broj neželjenih trudnoæa u zemlji, tako što æemo omoguæiti izdavanje postkoitalne kontracepcije bez recepta”.

Pilula “Plan B” deluje tako što hormon progestin usporava kretanje spermatozoida i onemoguæava oplodnju jajne æelije. Protivnici abortusa, poput Džudi Braun, istièu da je upotreba “Plana B” ravna abortusu.

“Postkoitalna kontracepcija nije uopšte kontracepcija, veæ abortus, pošto ljudski život poèinje zaèeæem”.

Federalna agencija za hranu i lekove doneæe konaènu odluku o slobodnoj prodaji plana B krajem februara.

XS
SM
MD
LG