Linkovi

Šatl æe moæi da se popravlja u orbiti - 2003-12-16


Jedan od poraznih zakljuèaka donetih posle katastroge šatla Kolumbija, februara ove godine, jeste da èak da je ošteæenje krila letelice uoèeno pre povratka na zemlju, njena popravka u orbiti ne bi bila moguæa. NASA jednostavno nije predvidela takvu moguænost, a astronauti bi mogli da budu spašeni samo korišæenjem druge letelice. Ali, pouka je izvuèena, pa æe astronauti tokom buduæih letova moæi da popravljaju ošteæenja, kao što su pre nekoliko godina popravili orbitalni teleskop Habl. U krila preostala tri šatla biæe ugradjeni senzori koji æe kontrolorima na zemlji odmah signalizirati moguæa ošteæenja. Posada šatla æe onda iz neposredne blizine pregledati mesto kamerama i laserskim uredjajima. U pomoæ æe biti pozvani i amerièki špijunski sateliti koji budu u blizini, pa èak i orbitalni teleskop Habl. Ako se ustanovi da je ošteæenje ozbiljno, astronauti æe moæi da izadju u slobodan prostor i specijalnim alatkama izvrše popravke. Najveæa pažnja posveæuje se prednjim, takozvanim napadnim ivicama krila, jer te površine trpe najveæa optereæenja prilikom povratka u atmosferu. NASA kaže da æe astronauti moæi da popravljaju ošteæenja preènika do 35 i po santimetara, uz pomoæ jedne od tri metode popravke, koje se još uvek razvijaju. Najbolji metod biæe odabran u martu, dok bi prvi sledeæi let šatla mogao da se obavi u septembru ili oktobru.

XS
SM
MD
LG