Linkovi

Buš branio odluku o ugovorima za Irak - 2003-12-11


Predsednik Buš je odbacio kritike njegove odluke da protivnicima rata u Iraku onemoguæi da uèestvuju u tenderima za profitabilne ugovore o rekonstrukciji Iraka. Iz Bele kuæe izveštava dopisnik Glasa Amerike, Pola Volfson.

Predsednik kaže da bi ti ugovori trebalo da budu rezervisani za zemlje koje su uèestvovale u oslobadjanju Iraka:

”Što se tièe trošenja novca poreskih obveznika, a to je ono o èemu se ovde radi, amerièki gradjani, poreski obveznici, shvataju zašto ima smisla da u ugovorima u Iraku uèestvuju zemlje koje su rizikovale živote svojih gradjana. Stvar je veoma jednostavna.“

Predsednik Buš je o ovoj temi razgovarao sa novinarima posle sastanka sa èlanovima svog kabineta. On je izneo želju da i druge zemlje uèestvuju u poslovima u Iraku, èak i one koje su se protivile ratu. Kako izgleda, predsednik je istovremeno poslao dve poruke - jednu u kojoj je uveravao Amerikance da æe dolari kojima plaæaju porez iæi samo ka ratnim saveznicima, i drugu, u kojoj je signalizirao drugim zemljama da bi okolnosti mogle da se promene:

”Ako te zemlje žele da uèestvuju u osiguravanju da svet postane bezbedniji, tako što æe Irak postati slobodna i miroljubiva zemlja, onda mogu to da uèine reprogramiranjem iraèkih dugova.“

Buš je rekao da bi reprogramiranje dugova predstavljalo znaèajan doprinos, na kome bi Sjedinjene Države bile zahvalne, ali je ponovo naglasio da postoji razlika izmedju zemalja koje su poslale vojnike u Irak i onih koje to nisu uèinile. On je to izjavio u trenutku kada se specijalni predsednièki izaslanik, bivši državni sekretar Džejms Bejker, priprema za put u Evropu radi razgovora o ugovorima za obnovu Iraka. Dan ranije, predsednik je o Bejkerovoj misiji razgovarao sa liderima Francuske, Nemaèke i Rusije - zemljama koje su odbile da uèestvuju u koaliciji u Iraku. On ih je pozvao da sa dobrodošlicom doèekaju Bejkera i ponudio da i dalje sa njima razgovara o nastalom sporu oko poslovnih ugovora. Pored tih zemalja, Bejker æe posetiti i ratne saveznike Britaniju i Italiju.

XS
SM
MD
LG