Linkovi

SAD brane odluku o ugovorima za rekonstrukciju Iraka - 2003-12-10


Predstavnik Bele kuæe Skot MekLelan je rekao da ništa nije pogrešno sa idejom da se poslovni ugovori u vrednosti od više milijardi dolara zadrže u rukama onih koji pomažu u Iraku.

”Reè je o novcu amerièkih poreskih obveznika i mislim da je primereno i razumno oèekivati da Iraèki narod i one zemlje koje su saradjivale sa Sjedinjenim Državama i snage koje doprinose nastojanjima u Iraku budu one kojima æe biti dostupni primarni ugovori.“

Pentagon je saopštio da restrikcija na konkursima za ugovore ima za cilj da zaštiti ”osnovne bezbednosne interese“. Oni koji imaju pravo da dobiju ugovore za snabdevanje iraèke nove armije i ponovnu izgradnju naftne industrije i državne infrastrukture su 63 zemlje i amerikancima predvodjena koaclija ukljuèujuæi Britaniju, Španiju i Italiju. Ta lista ne obuhvata NemaÈku, Francusku i Rusiju. Pravilima Svetske trgovinske organizacije se predvidja da vladina nabavka ne bude diskriminatorna, ali se omoguæava iskljuèenje izvesnih zemalja u sluèajevima nacionalne bezbednosti. Gospodin MekLelan je rekao da je Bela kuæa uverena da se ova odluka ne kosi sa pravilima Svetske trgovinske organizacije. U vreme kad administracija predsednika Buša pokušava da uveri još veæi broj zemalja da pomognu u Iraku, Mek Lelan istièe da ne veruje da æe ove restrikcije otudjiti potencijalne saveznike. Ukoliko druge zemlje žele da se prikljuèe nastojanjima u Iraku, one æe možda imati šansu da konkurišu za ove ugovore.

”Pozdravljamo svaku priliku za razgovor sa ovim zemljama o onome što smo prethodno najavili i izneli u javnost šta èinimo sa novcem amerièkih poreskih obveznika i o èinjenici da se, ukoliko dodatne zemlje žele da uèestvuju u našim nastojanjima u Iraku, okolnosti mogu promeniti.“

Gospodin MekLelan je rekao da ova odluka ne spreèava kompanije koje su iskljuèene sa liste potencijalnih konkurenata za ugovore da rade u toj zemlji kao podugovaraèi ili pak da konkurišu za ugovore koje finansiraju medjunarodni donatori.

XS
SM
MD
LG