Linkovi

Donald Ramsfeld posetio Irak - 2003-12-06


Ramsfeld je izjavo da je za manje od šest meseci 140.000 Iraèana obuèeno da radi u raznim oblastima bezbednosti. To je veæi broj od broja amerièkih vojnika sada stacioniranih u toj zemlji. Posle kraæeg posmatranja obuke pripadnika iraèke civilne odbrane u Bagdadu, Ramsfeld je rekao novinarima da ti policajci predstavljaju jednu od najznaèajnijih promena po završetku glavnih vojnih operacija:

“Uloga Iraèana je dramatièno promenjena i svakog meseca je sve veæa. A u tome i leži odgovor. Prisustvo stranih oružanih snaga je, na kraju krajeva, neprirodno i one više ne bi trebalo da budu u nekoj zemlji, ako je ta zemlja u stanju da preuzme odgovornost za bezbednost. ”

Ta promena nigde nije primetljivija nego u severnom gradu Kirkuku, kraj bogatih nalazišta nafte, u kome se Ramsfeld sastao sa funkcionerima iraèke vlade, koji su mu rekli da 90 odsto kriviènih prestupa i problema povezanih sa bezbednošæu sada rešava novoobuèena policija. To je omoguæilo koalicionim snagama da u velikoj meri smanje broj svojih vojnika u Kirkuku. 52-godišnji guverner Kirkuka, Abd Al-Rahman Mustafa, rekao je za Glas Amerike, da se primopredaja bezbednosne odgovornosti odvija postepeno i za sada uspešno.

Mustafa je rekao da je bezbednosna situacija u Kirkiku bolja od one u drugim pokrajinama i naveo da se prenos vlasti sa koalicije na Irèane odvija postepeno i odmereno, ali uspešno. U Kirkiku i Bagdadu, lokalni komandanti su rekli Ramsfeldu da je proteklih nedelja znatno smanjen broj smrtonosnih napada na snage koalicije. General major Rejmond Odierno, izjavio je da se èak i u takozvanom Sunitskom trouglu, gde je izvršen najveæi broj smrtonosnih napada, broj nasilnih incidenata smanjio za oko dve treæine. General Odierno je rekao da bolje obaveštajne informacije pomažu koalicionim vojnicma da udju u trag iraèkim pobunjenicima:

“Moramo da budemo sigurni da imamo taène podatke. Mislim da smo sada oko 90 odsto taèni, kada nakon primljenih informacija preduzmemo neku akciju. Kada smo poèeli, taènost naših informacija je verovatno bila oko 50 odsto. To je u velikoj meri povezano sa našom sposobnošæu da razumemo situaciju, etnièke grupe i izvore informacija. ”

Amerièki sekretar za odbranu je dobio prilièno povoljne izveštaje tokom svoje treæe posete Iraku od kako su glavne vojne operacije završene, u maju ove godine. Ramsfeld je rekao da bi želeo da intenzivira regrutovanje, obuku i razmeštanje iraèkih oružanih snaga -- što bi, on veruje, doprinelo veæoj stabilnosti i boljim uslovima za obnovu te zemlje.

XS
SM
MD
LG