Linkovi

Džejms Bejker æe rešavati iraèki dug - 2003-12-05


Predsednik Buš je imenovao bivšeg državnog sekretara Džemsa Bejkera za svog liènog izaslanika, sa zadatkom da smanji iraèki spoljni dug. Kako javlja reporter Glasa Amerike, Skot Sterns - postavljenje je usledilo posle takvog zahteva iraèkog Vladajuæeg saveta:

Predsednik Buš je saopštio da je zatražio od Džemsa Bejkera da u saradnji sa stranim vladama, meðunarodnim organizacijama i iraèkim predstavnicima pomogne u perprogramiranju i smanjivanju iraèkog duga, koji dostiže 120 milijardi dolara. U pismeno saopštenju pedsednik Buš istièe da buduænost iraèkog naroda ne sme da bude optereæena ogromnim dugom, nastalim zbog liènog bogaæenja bivšeg predsednika Sadama Huseina. Amerièki predsednik je takoðe ukazao da bi održavanje duga ugrozilo dugoroène izglede za politièki oporavak i ekonomsko blagostanje. Po reèima predsednika Buša, pitanje iraèkog duga treba rešiti tako da -- kako se izrazio -- iraèki narod “u ovom trenutku nade” ne bude nepravièno optereæen. Od amerièke invazije Iraka, poèetkom ove godine, zemljom upravlja adminstracija Pola Bremera u saradnji sa Vladajuæim savetom, koji su imenovale Sjedinjene Države. Savet je, kako su saopštili zvaniènici Bele kuæe, zatražio od amerièkog predsednika da imenuje specijalnog izaslanika za pitanje duga. Džems Bejker æe direktno odgovarati predsedniku Bušu i za tu svoju funkciju neæe biti plaæen. Bejker je, inaèe, dugogodišnji prijatelj porodice Buš, koji je pre skoro èetiri godine zastupao predsednika Džordža Buša u pravnom sporu vezanom za rezultate predsednièkih izbora u državi Floridi, 2000. godine. Ti rezultati su bili presudni za konaèan izbor Buša mlaðeg za šefa Bele kuæe.

XS
SM
MD
LG