Linkovi

OPEK razmatra smanjenje proizvodnje nafte - 2003-12-03


Ministri iz jedanaest zemalja OPEK-a sastali su se danas kako bi odluèili da li da smanje proizvodnu kvotu, od 24, 5 miliona barela dnevno. Analitièari tržišta nafte smatraju da bi OPEK mogao da se odluèi da smanji kvote poèevši od februara. Kao alternativa, kako kažu, OPEK bi mogao da odloži donošenje odluke i da preispita ponovo svoju politiku, na specijalnom sastanku u januaru. Ministri iz Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Indonezije izjavili su, po dolasku u Beè, da bi kvote trebalo da ostanu nepromenjene. OPEK je u septembru doneo iznenadjujuæu odluku da umanji kvote za 3,5 %, kao odgovor na poveæani izvoz iz Iraka i Rusije. Irak je izvezao nešto preko 1,6 miliona barela dnevno prošlog meseca, iz svog terminala kod Basre, na jugu zemlje. Irak je planirao da poveæa proizvodnju na svojim južnim naftnim poljima, ali je zbog uèestalih sabotaža odloženo otvaranje naftavoda na severu, kojim bi se transportovala nafta iz otog dela zemlje. Rusija, koja nije èlanica OPEK-a, proizvodi 8,6 miliona barela dnevno, što je više nego od OPEK-ovog vodeæeg proizvodjaèa - Saudijske Arabije. Naftni kartel je zabrinut da Rusija možda neæe prihvatiti da smanji svoju proizvodnju, zbog èega bi cena nafte mogla da opadne sledeæe godine zbog prezasiæenosti tržišta. Generalni sekretar OPEK-a, Alvaro Silva Kalderon, izjavio je da je saradnja sa zemljama koje nisu èlanice kartela, kao što je Rusija, veoma važna.

“Nama je potrebna saradnja sa zemljama koje nisu u OPEK-u. Pitanje stabilizovanja tržišta ne tièe se samo OPEK-a. Najvažniji proizvodjaèi van OPEK-a su ujedno posmatraèi u našoj organizaciji, koji dolaze na naše konferencije ne samo iz formalnih razloga, veæ i da bi uèestvovali u raspravi o konkretnim ekonomskim pitanjima i razmeni ekonomskih informacija”.

Ministri èlanica OPEK-a trebalo bi takodje da odluèe i da li æe da zadrže Silvu Kalderona na mestu generalnog sekretara ili æe izabrati njegovog naslednika.

XS
SM
MD
LG