Linkovi

Priprema novih robota za buduæa istraživanja na Marsu - 2003-12-03


Roboti koji æe se upotrebljavati u ispitivanjima drugih planeta najèešæe poèinju svoj život ovde, na Univerzitetu Karnegi Melon. Dejvid Vetergrin, jedan od istraživaèa u Institutu za robotiku, kaže da je ispitivanje novog robota poèelo pre šest meseci u pustinji Akatama, na severu Èilea, najsuvljem mestu na zemlji:

”Na njemu nema nikakve vegetacije. Nikakvog žbunja, kaktusa ili suve trave. Samo suva zemlja i kamenje. Ipak, tamo tragamo za mikroorganizmima, bakterijama i lišajevima.“

Testirani robot je zapravo minijaturno vozilo sa èetiri toèka nazvano Hiperion, opremljeno video-kamerama, razlièitim senzorima i uredjajima za uzimanje i ispitivanje uzoraka tla. Energiju za pokretanje obezbedjuju fotoæelije.

”Pokušavamo da razvijemo malo terensko vozilo koje æe moæi da prelazi veæe razdaljine i da obavlja geološku i biološku analizu tla.“

Alan Vagoner, direktor Centra za molekularne biosenzore na Univerzitetu Karnegi Melon, odgovoran je za instrumente ugradjene u robotsko vozilo:

”Naš pristup poèeo je razmišljanjem o tome kakve molekule bi živa biæa na Marsu mogla da imaju. Život na zemlji razvio se relativno brzo. Mnogi misle da je na Marsu moglo da se desi slièno. Ako je na toj planeti ikada bilo vode i toplote dovoljno da se održi život, onda ga možda još ima.“

Vagoner kaže da æe specijalni senzori pokušavati da uoèe ima li na Marsu tragova fotosinteze, jednog od osnovnih procesa kojima živa biæa koriste energiju svetlosti. Robot æe prskati tlo pred sobom specijalnim fluorescentnim bojama, a zatim èekati da moguæe bakterije reaguju na njih. Naroèitim mikroskopima moæi æe da se posmatra šta se dogadja u sitnim pukotinama u stenama i kamenju, u kojima bi mogle da se kriju kolonije mikroorganizama. Iako je robotsko vozilo Hiperion u stanju da prevali daleko veæe razdaljine od svojih prethodnika, šef tima robotièara Dejvid Vetergrin kaže da im je cilj da iduæe godine predje èak 50 kilometara. Nauènici oèekuju da æe krajem 2004. godine Hiperion moæi da podvrgnu generalnoj probi, odnosno da ga puste u potpuno samostalno traganje za životom u pustinji Akatama.

XS
SM
MD
LG