Linkovi

Ramsfeld: saveznici obeæavaju pomoæ u Iraku - 2003-12-02


Sekretar za odbranu Ramsfeld rekao je novinarima da su, uprkos borbama u Iraku, mnoge sadašnje ili buduæe zemlje èlanice NATO-a obeæale da æe nastaviti da pružaju podršku koalicionim snagama koje se zalažu za uspostavljanje bezbednosti u toj zemlji.

“Imamo vrlo dobru podršku saveznika što se tièe Iraka. Od 26 zemalja èlanica, 18 je angažovalo svoje snage u toj zemlji. Veæina, ako ne i sve te zemlje, mada to možda ne bi trebalo da kažem, obeæale su da æe zadržati svoje vojnike i da neæe prekidati svoj doprinos. Sve to uprkos žrtvama koje su pretrpele neke koalicione zemlje, èemu je dat veliki publicitet, one neæe odustatati od svoje misije.”

Ramsfeld je dao tu izjavu istog dana kada je sahranjeno sedam španskih vojnih obaveštajaca, koji su prošle nedelje poginuli u Iraku. Ramsfeld je rekao da su ministri zemalja èlanica NATO-a takodje diskutovali o moguænosti da ta alijansa preuzme veæu ulogu u Iraku. Neki funkcioneri su ukazali na moguænost da bi iduæe godine NATO mogao da preuzme kontrolu nad medjunarodnim snagama u Iraku koje sada predvodi Poljska. Mandat NATO-a je za sada ogranièen na pružanje logistièke podrške poljskim i španskim vojnicima. Ramsfeld je rekao da su ministri inostranih poslova NATO-a takodje obeæali da æe obezbediti dodatnu opremu i pomoæ mirovnim snagama alijanse u Avganistanu. Medjunarodne bezbednosne snage predvodjene NATO-om žele da proširi svoje operacije u Kabulu slanjem manjeg broja vojnika u razne pokrajine. Ramsfeld je rekao da æe sve potrebe NATO-a u Avganistanu, koje se odnose na dodatan broj helikoptera i obaveštajno osoblje, uskoro biti zadovoljene:

“Postigli smo napredak u odnosima izmedju NATO-a i Avganistana. Koliko znam, uslovi za ukljuèivanje Medjunarodnih snaga bezbednosti predvodjenih NATO-om su ili ispunjeni ili blizu da budu ispunjeni. Možda još treba doraditi jednu ili dve stvari. Takodje se vode razgovori o proširenju uloge NATO-a u Avganistanu. Oèekujemo da æe u obnovi Avganistana uèestvovati zemlje NATO-a, kao i one koji nisu èlanice, i da æe se tokom vremena formirati timovi za obnovu. ”

Ramsfeld je rekao da bi tokom vremena NATO mogao da ode korak dalje i preuzme vojne operacije u Avganistanu, mada amerièki funkcioneri ukazuju da do iduæe godine neæe biti specifiènih razgovora o tom pitanju. Pored 5700 mirovnih èuvara NATO-a, Sjedinjene Države imaju oko 10 hiljada svojih vojnika u Avganistanu koji pomažu u obnovi te zemlje i hvatanju ostataka pripadnika bivšeg vladajuæeg Talibana.

XS
SM
MD
LG