Linkovi

NASA priprema  novo lansiranje šatla - 2003-12-01


17 godina posle eksplizije NASA-inog spejs šatla “Èelidžer“, jedna druga nesreæa uzdrmala je svemirski program agencije.

Posle dve nedelje u orbiti, svemirska letelica «Kolumbija» eksplodirala je prilikom ulaska u Zemljinu atmosferu. Svih sedam èlanova posade su poginuli.

Komisija koja prouèavala incident zakljuèila je da je odvojeni deo pene napravio rupu u krilu šatla «Kolumbija», posle èega su vreli gasovi prodrli uletelicu prilikom povratka na zemlju i prouzrokovali dezintegraciju.

Sada, NASA pokušava da izgradi nove bezbednosna pomagala, kako bi spreèila takve stvari u buduænosti.

Ona razvija ureðaj za ispitivanje i popravku štete na otvoru koji štiti spoljašnjost letelice, a saèinjavaju ga vlakna silicijuma.

Prva letelica na kojoj æe biti testirane moguænosti popravke biæe spejs šatl “Atlantis“, koji je prvi na redu da poleti ka Meðunarodnoj svemirskoj stanici.

Rukovodilac programa Bil Parsons oèekuje da lansiranje «Atlantisa» bude u septembru naredne godine.

“Mi u ovom trenutku smatramo da æe to biti 12. septembar, pošto u neku ruku možemo da kontrolišemo u kakvom æe položaju biti svemirska stanica i još neke druge stvari. Prozor je otvoren tada i ostaæe otvoren, tako da je prilika da letelica bude lansirana u periodu od tada pa do sredine oktobra“.

Inženjeri u NASA-i imaju problema da prikaèe dodatni deo sa kamerama i laserskim senzorima, koji bi nadgledali ošteæenje na spoljašnjosti letelice.

Voða operacije «povratak u orbitu» je komandir šatla Džejms Halsel, koji istièe da æe datum lansiranja biti odreðen na osnovu bezbednosti, a ne po nekom rasporedu.

“Pokušaæemo da lansiramo letelicu kada sve bude bezbedno. Ako to bude u spetembru – OK, a ako sledeæe godine uopšte ne lansiramo nijednu letelicu u svemir – i to je u redu. Biæe kada bude. Tako da pitanja poput: kada je poslednji rok da pošaljemo neku letelicu u svemir do kraja 2004. godine, i nastavimo tamo gde smo stali sa STS-107, nisu na mestu. Mi više ne radimo tako“.

Upravljaèi letelica sve vreme vežbaju kako bi napredovali u veštini komunikacije i donešenja odluka.

Komisija koja je prouèavala incident okrivila je upravo NASA-ine upravljaèe letelica za nesreæu šala “Kolumbija“, jer nisu dovoljno pažnje obratili na bezbednost.

NASA je ovog meseca oformila novi Savet za bezbednost, koji bi, kako kažu, trebalo da stvori bolje okruženje u organizaciji.

Stari savet poneo je ostavku u septembru posle konstantnih kritika na njihov rad upuæenih od strane inspektora i amerièkog Kongresa.

XS
SM
MD
LG