Linkovi

Širom sveta obeležen svetski Dan borbe protiv side - 2003-12-01


Hali Maler, direktor Programa za promenu navika u ponašanju, u okviru Programa za mlade u nevladinoj Meðunarodnoj organizaciji za zdravlje i planiranje porodice, vodi programe za prevenciju širenja ove opake bolesti. Organizacija Family Health International ili FHI, bavi se i planiranjem porodice i upotrebom kontraceptivnih sredstava, kao i istraživanjem novih moguænosti leèenja i širenja virusa side.

“U jugo-istoènoj Evropi, najèešæi naèini prenošenja virusa HIV jesu intravenozno unošenje droge - zajednièkim priborom i seksualni kontakt. Kako mi to kažemo, epidemija nije uzela maha, jer je još uvek u okvirima riziènih grupa, ali može da postane epidemija na opštem nivou ukoliko se ne bude kontrolisala.”

Evo kako se ocejunjuje situacija u Srbiji i Crnoj Gori:

“Srbija i Crna Gora ima i mnogo drugih problema, ali èinjenica je da se bolest suzbija usvajanjem i primenom mera prevencije na kojima bi trebalo zajednièki da rade srodna ministarstva: obrazovanja i zdravlja. Po našim saznanjima, Srbija i Crna Gora radi na izradi školskog programa za prevenciju, što je odlièno, jer je rizièno ponašanje obeležje mladih. Ne želimo da Srbija i Crna Gora postanu poput Rusije ili Ukrajine, gde se bolest nezadrživo širi zbog toga što uglavnom srednjoškolci imaju prva iskustva sa drogom - direktnim ubrizgavanjem zajednièkim priborom. Prevencija medju mladima je od suštinskog znaèaja za prevenciju na opštem nivou.” “Medjutim, Srbija i Crna Gora je sada, ako tako možemo da kažemo, u najboljem položaju, jer ima moguænost da zaustavi širenje i da ne postane Rusija ili Ukrajina.“

Meðunarodna organizacija za zdravlje i planiranje porodice, ili FHI je u saradnji sa UNFPA ili Organizacijom za stanovništvo i drugim organizacijama Ujedinjenih nacija organizovala nekoliko programa koji su prvenstveno okrenuti mladima i imaju za cilj obrazovanje mladih i samostalno odluèivanje o sopstvenom seksualnom životu. Zbog školskog sistema u kojem su predavanja ex-katedra sa veoma malo interakcije, primeæeno je da se deca u školi ne oseæaju dovoljno opušteno da razgovaraju o svom seksualnom životu. Upravo zato, FHI je u saradnji sa UNFPA osnovao Program YPEER, gde se mladima obraæaju njihovi vršnjaci koji su prošli kroz obuku na struènim kursevima. Pored ostalog napravljena je serija filmova o tome, a mladima Hali Maler poruèuje:

“Mladi mogu da se uzdrže od seksualnih odnosa sve dok se ne oseæaju dovoljno sigurnim da se zaštite, mogu da smanje broj partnera, a oni koji su poèeli seksualni život - mogu da koriste prezervativ.“

Najnoviji podaci pokazuju rekordan broj zaraženih sidom ili virusom HIV-a u 2003. godini, iako je više novca nego ikada potrošeno za borbu protiv te bolesti. Najmanje pet hiljada gradjana Srbije zaraženo je HIV virusom ili je obolelo od side, a struènjaci procenjuju da je stvarni broj ljudi sa tim problemom nešto manji od deset hiljada. Na teritoriji Beograda - prema podacima Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja - ove godine su otkrivena 43 nova sluèaja infekcije virusom HIV, što je 66 posto od ukupnog broja zaraženih u Srbiji. Meðu beogradskim studentima ove godine registrovano je šest novih sluèajeva infekcije HIV-om, što je najveæi broj novootkrivenih sluèajeva u toku jednogodišnjeg testiranja. Danas je zvanièno predstavljen Program za mlade, dok FHI i UNFPA u saradnji sa MTV-jem nastavljaju i kampanju STAYING ALIVE - OSTATI ŽIV. Na Dan borbe protiv side, video-linkom su spojeni Beograd, Bukurešt, Sofija, Moskva, Njujork i Vašington.

”Mladi iz pet zemlja provode dan u aktivnostima za dobrobit zajednice, poseæuju škole i obolele od side, dele obrazovne materijale o zaštiti protiv HIV virusa i prevenciji od side, drže seriju predavanja u kojoj je akcenat na diskriminaciji. Krajem dana, mladi æe putem video linka sa svojim vršnjacima razmenjivati informacije o tome kako su proveli dan i kako su doprineli borbi protiv side.“

Prema najnovijim procenama Svetske zdravstvene organizacije, oko 40 miliona ljudi u svetu živi sa HIV-om. Žene su i dalje najugroženije, a alarmantno je to da je 12 posto zaraženih ove godine starije od 50 godina. Takvo stanje struènjaci objašnjavaju produženim životnim vekom, ali i ogromnom potrošnjom Vijagre, popularno nazvane ”plava pilula“. U svetu je takodje 2,5 milona dece mlaðe od 15 godina, inficirano virusom HIV.

XS
SM
MD
LG