Linkovi

Postoji opravdani razlog za još jednu odbrambenu organizaciju koja bi bila suparnik NATO-u - 2003-11-30


Amerièki sekretar za odbranu, Donald Ramsfeld, izjavio je da ne postoji opravdani razlog za još jednu odbrambenu organizaciju koja bi bila suparnik NATO-u. Ramsfeld je to izjavio po dolasku u Brisel, uoèi sutrašnjeg sastanka ministara odbrane zemalja NATO-a, a dan nakon što su lideri Evropske Unije u Napulju razmatrali uspostavljanje sopstvene vojne komande i agencije za vojno planiranje. Iz Brisela izveštava dopisnik Glasa Amerike, Meredit Bjuel.

Sekretar Ramsfeld je u razgovoru sa novinarima po dolasku u Brisel rekao da je NATO pružio izuzetan doprinos svetskom miru. On je to izjavio nakon juèerašnje odluke ministara inostranih poslova zemalja Evropske unije da podrže predlog o uspostavljanju vojne komande i agencije za vojno planiranje, koje bi takodje bile smeštene u Briselu, gde se nalazi i sedište NATO-a. Vašington je zabrinut da bi to rešenje dovelo do nepotrebnog dupliranja resursa i stvorilo organizaciju koja bi bila rival NATO-u. Amerièki sekretar za odbranu je rekao da ne postoji potreba za bilo kakvom organizacijom koja bi se nadmetala sa NATO-m.

'Mislim da je, tokom mog života, NATO pružio izvanredan doprinos odbrani i odvraæanju neprijatelja i stvaranju mirnijeg sveta. Stoga smatram da bi morao da postoji veoma snažan razlog za bilo šta što bi ugrožavalo NATO. Ja smatram da ne postoji razlog za bilo kakvu organizaciju koja bi se nadmetala sa NATO-m'.

Sekretar Ramsfeld je doputovao u Brisel da bi uèestvovao na sutrašnjem sastanku ministara odbrane zemalja alijanse gde æe, kako se oèekuje, biti razgovora o sadašnjem razmeštanju trupa u Avganistanu i Bosni i Hercegovini. Ramsfeld je rekao da, štos e tièe Avganistana, podržava nastojanja da NATO proširi podruèje delovanja medjunarodnih mirovnih snaga van glavnog grada Kabula.

'Prvi zadatak je bio da NATO preuzme operaciju u Avganistanu - prvu van svog podruèja delovanja. Da bi se to ostvarilo bile su potrebni novi doprinosi u vojnim potencijalima, i prema mom saznanju, odluke u tom smislu su donete'.

Oèekuje se da æe ministri zemalja NATO-a takodje raspravljati o prisustvu snaga NATO-a u BiH. Amerièki sekretar za odbranu je ukazao da se situacija u toj zemlji menja.

'Sve veæi broj ljudi smatra da je situacija u Bosni takva da se može smanjiti broj trupa, da ta situacija sve manje stvara potrebe za vojnim prisustvom, a da se više radi o potrebi za policijskim snagama i akcijama'.

Na sutrašnjem sastanku ministri odbrane zemalja NATO-a bi trebalo da donesu odluku o uspostavljanju novog bataljona za brzo reagovanje i odbranu od napada oružjem masovnog uništenja. Kako se navodi u sedištu alijanse, formiranje te jedinice je važan korak ka transformaciji NATO-a u skladu sa novim bezbednosnim izazovima 21. veka.

XS
SM
MD
LG