Linkovi

Uèestali napadi na Iraèane - 2003-11-25


Tokom konferencije za medije koju je održao zajedno sa komandantom Centralne amerièke komande, civilni administrator Pol Bremer rekao je novinarima u Bagdadu da su protivnici koalicije zapoèeli žestoku kontraofanzivu u odgovor na dvonedeljne akcije amerièkih oružanih snaga za ugušivanje pobune:

”Bezbednosna situacija se promenila. U prošlosti, preovladjivali su napadi na koalicione snage. Sada su teroristièki napadi na Iraèane postali redovni.“

Pre dve nedelje, amerièke snage su - upotrebljavajuæi oružje koje se normalno koristi protiv drugih vojski - zapoèele niz operacija u Bagdadu i podruèjima severno i zapadno od glavnog grada, u nastojanju da unište ustanièka skrovišta i demoralizuju opoziciju. Komandant Centralne komande General Džon Abizaid kaže da su te operacije doprinele znatnom smanjenju svakodnevnoh napada na koalicione vojnike, ali da se broj napada na Iraèane poveæao:

”Mislim da broj tih napada verovatno nije prava mera. Znaèajnija je njihova žestina. Radi se o užasnim teroristièkim napadima, sprovedenim sa namerom da se stanovništvo terorizuje i zaplaši, i to na naèin koj se ne može nièim opravdati.“

General Abizaid i Pol Bremer pozvali su se na niz nedavnih napada, ukljuèujuæi prošlonedeljne samoubilaèke napade automobilima-bombama na dve iraèke policijske stanice, severoistoèno od Bagdada, kao i pokušaje atentata na politièke i lokalne lidere koji saradjuju sa koalicijom. Pol Bremer je upozorio da bi napadi na pripadnike koalicije mogli da potraju još šest do sedam meseci, tokom procesa primopredaje vlasti iraèkoj prelaznoj vladi.

U ponedeljak, Vladajuæi savet, postavljen od strane Sjedinjenih Država, predao je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija plan za uspostavljanje samouprave. U tom pismu, èlanovi Vladajuæeg saveta kažu da æe privremeno zakonodavno telo biti izabrano 31. maja, a da æe prelazna vlada biti uspostavljena pre kraja juna.

XS
SM
MD
LG