Linkovi

Kongres spreman da opozove Zakon o trgovini sa inostranstvom - 2003-11-24


Visoki amerièki trgovinski zvaniènici smatraju da bi amerièki Kongres trebalo da prikupi dovoljno glasova za ukidanje poreskih olakšica za izvoznike pre krajnjeg roka koji je odredila Evropska unija, što bi pomoglo da se predupredi prekoatlantski trgovinski rat.

Amerièki podsekretar za trgovinu Grent Aldonas, izjavio je da misli da je Kongres spreman da poèetkom iduæe godine opozove Zakon o trgovini sa inostranstvom koji je izvoznicima davao odreðene povlastice. Veliki izvoznici kao što su “Boing” ili “Katerpilar”, zahvaljujuæi tom zakonu su uživali velike poreske olakšice. Svetska trgovinska organizacija je dosudila da se time krše meðunarodni trgovinski propisi i ovlastila Evropsku uniju da uvede uzvratne poreze u iznosu od èetiri milijarde dolara. Drugi veliki prekoatlantski trgovinski spor je nastao zbog carina na uvozni èelik, koje je predsednik Buš uveo u martu 2002. Svetska trgovinska organizacija je donela presudu i protiv toga, zahvaljujuæi kojoj je Evropska unija zapretila da æe uvesti uzvratne carine na amerièku robu u vrednosti od više od dve milijarde dolara. Grent Aldonas novinarima u Briselu nije dao rokove u pogledu carina na èelik, ali je objasnio da predsednik Buš mora da odluèi o tome koliko se amerièka industrija èelika oporavila zahvaljujuæi toj carinskoj podršci i o obavezama koje Sjedinjene Države moraju da ispune prema zahtevima Svetske trgovinske organizacije. Iako pojedini amerièki proizvoðaèi èelika žele da povlašæene carine ostanu, kompanije koje koriste èelik im se protive. Aldonas demantuje da administracija predsednika Buša koristi trgovinske propise da bi zadobila politièku prednost uoèi predsednièkih izbora iduæe godine. On je ukazao da su trgovinski sporovi skupi, navevši kao primer spor oko genetski modifikovane hrane, koji je - kako je rekao - koštao amerièke proizvoðaèe milijarde dolara. Aldonas je potvrdio da bi Evropska unija i Vašington trebalo više da saraðuju u trgovinskim odnosima - kao primer ostalim èlanovima Svetske trgovinske organizacije.

XS
SM
MD
LG