Linkovi

Politièka situacija u Gruziji - 2003-11-24


Gruzijski privremeni predsednik preduzeo je prve korake ka uèvršæivanju mirnog prelaska u demokratiju, nakon što je juèe, predsednik Eduard Ševardnadze podneo ostavku koja je tražena na masovnim antivladinim protestima.

Privremana predsednica Nino Burhanadze nastoji da što pre uspostavi red i organizuje nove izbore u Gruziji , posle skoro mesec dana tenzija i uliènih protesta. U svom prvom obraæanju naciji, Nino Burhanadze je pozvala Gruzijce da brane slobodu i demokratju, istièuæi da ljudi razumeju njene reèi i znaju da to želi i sama.

“Uèiniæu sve što budem mogla kako bi stvorili pravo demokratsko uredjenje u zemlji. Daæu sve od sebe da uvedem mir i stabilnost u zemlju. Sada je najvažnije da se uspostavi red na ulicama. Moramo u celoj zemlji da primenimo pravne instrumente i zakon.”

Nino Burhanadze je ovo izjavila posle sastanka sa starim sazivom parlamenta. Ona je rekla da æe zbog neregularnih izbornih rezultata, poslanici ostati na svojim mestima do raspisivanja novih izbora, koje ona želi da organizuje za 45 dana. Posle slavljenièke noæi, situacija na ulicama Tbilisija je danas uobièajena, mnogi su krenuli u kupovinu ili na posao – prvog dana nove politièke ere u Gruziji.

Evropska komisija je pozdravila mirni prenos vlasti u Gruziji

Evropska komisija je u svom saopštenju istakla da je ostavka gruzijskog predsednika Eduarda Ševardnadzea otvorila put za ponovno uspostavljanje ustavnog zakona i reda i da je od suštinske važnosti da ta zemlja održi demokratske izbore u skladu sa medjunarodnim standardima. Portparol Evropske komisije Diego de Ojeda je u Briselu saopštio da mora da se obnovi poverenje u politièki sistem.

“Nadamo se da æe sve politièke stranke u Gruziji sada da se dogovore o uslovima i vremenskim rokovima za poboljšanje situacije i raspisivanje novih izbora.”

Evropska komisija je takodje pozdravila èinjenicu da su se sve strane uzdržale od nasilja i izrazila nadu da æe i dalje ostati miroljubive. Ševardnadze je juèe podneo ostavku nakon velikih demonstracija posle optužbi da je namestio rezultate ovomeseènih parlamentarnih izbora, na kojima su pobedile njegove pristalice. Kritièari takoðe tvrde da je gruzijski lider omoguæio široko rasprostranjenu korupciju. Ekonomski problemi su osiromašili mnoge stanovnike Gruzije. Gruzijski politièari ukazuju da æe im biti potrebne velika strana pomoæ za obnovu privrede. Portparol Evropske komisije De Ojeda je rekao da je Evropska unija spremna da razmotri tu pomoæ. “Pažljivo æemo razmotriti sve specifiène zahteve Evropskoj uniji preko naših mehanizama za rešavanje kriznih situacija, koje æemo možda moæi da mobilišmo ukoliko pre svega bude takvih zahteva i ukoliko budemo zakljuèili da smo u moguænosti da pomognemo.” Gruzija ima kljuèni strateški interes za Zapad, delimièno zbog tranzitnih naftnih ruta od Kaspijskog mora. Medjutim, profesor Majkl Koks sa Londonske škole za ekonomiju, smatra da æe - kakva god vrsta strane pomoæi i politièke podrške da je u pitanju - sami Gruzijci imati glavnu ulogu u privrednoj i politièkoj obnovi zemlje.

“Veæinu posla na obnovi Gruzije æe morati da obave sami Gruzijci. Medjutim, Zapad i Rusi mogu da uèine prilièno mnogo. Mi imamo interes da podržimo tu zemlju i pružimo joj pomoæ - kolika god da je potrebna. Ako se situacija u Gruziji pogorša, treba shvatiti da æe se taj problem pojaviti i pred našim vratima. Takodje treba shvatiti da bi bez obzira što je Gruzija daleko, daleko na Kavkazu, raspad bezbednosnog sistema tamo, mogao da izazove opšte probleme vezane za terorizam.”

Profesor Koks kaže da je prvi zadatak novih lidera Gruzije da osiguraju bezbednost i poverenje u vladu. On istièe da je to osnovni preduslov za ekonomski oporavak i bezbednu buduænost.

XS
SM
MD
LG