Linkovi

Èarls Penja o teroristima Al-Kaide na Balkanu - 2003-11-21


È.P.: Na Balkanu se, kao što je poznato, nalaze operativci koji su ranije obuèeni u logorima Al-Kaide u Avganistanu. To su lokalni i muslimani iz inostranstva koji gaje separatistièke ambicije i koji nastoje da u tom regionu stvore muslimansku državu. To nisu isti èlanovi Al Kaide kao i oni koji su izvršili teroristicke napade na SAD, 11-tog septembra 2001 godine.

B.M.: Teroristièke aktivnosti Al Kaide su vešto izvršene, sudeæi po najnovijoj strategiji napada u Turskoj?

È.P.: Prvi put stvarno vidimo pravo lice i nameru Al-Kaide, koja je oduvek bili za to da se sruši sa vlasti monarhija u Saudijskoj Arabiji. Bin Laden smatra monarhiju ileglanom formom vladavine medju muslimanskim zemljama i želi da obnovi kalifat, koristeci svoju izopaèenu verziju Korana kao osnovu islamske uprave. Raniji napadi u Saudijskoj Arabiji ukazuju na taj cilj. Drugi napadi, kao što su napadi u Turskoj, predstavljaju znak upozorenja drugim zemljama da ne saradjuju sa SAD i da se distanciraju od SAD, da bi se spreèila saradnje tih zmelja sa SAD u Iraku.

B.M.: Do koje mere aktivnosti Al Kaide predstavljaju opasnost za zapadnoevropske zemlje?

È.P.: Zemlje koje su bliski saveznici SAD, kao što je Velika Britanija, koje pružaju jaku podršku Vašingtonu, biæe meta napada Al-Kaide, kao što je Velika Britanija bila meta u upravo izvršenim napadima u Turskoj. Druge zemlje, koje ne saradjuju sa SAD u Iraku, Al Kaida želi da zadrži po strani i da ih odvrati od angažovanosti u Iraku. Al Kaida verovatno neæe napasti te zemlje, sem ako one ne promene stav i podrže SAD, kao što je to uèinila Italija. Kao rezutat toga, Al Kaida je izvršila napad na sedište italijanskih snaga u Iraku.

B.M.: U svetlu sve intenzivnije opasnosti od Al Kaide, da li æe se saradnja izmedju SAD i Evropske unije intenzivirati na tom planu?

È.P.: Dobra vest je da uprkos razlièitim stavovima o Iraku izmedju SAD i nekih od naših tradicionalnih saveznika u Evropi, Evorpljani uglavnom snažno podržavaju rat protiv terorizma i Al-Kaide i svesrdno saradjuju u domenu obavestajnih aktivnosti i pravosudja. Zemlja kao što je Francuska, koja se oštro protivila intevenciji u Iraku, hapsi osumnjièene èlanove Al Kaide. Ta saradnja izmedju SAD i Evrope se nastavlja.

B.M.: I na kraju, da li se u okviru svetske zajednice stvara moguæa podela na pro i antiislamski tabor?

È.P.: Al Kaida nastoji da zloupotrebi Islam i da predvodi islamski svet u borbi protiv zapadnih vrednosti i umerenosti. Ustvari, Al Kaida je marginalna ekstremistièka organizacija. Velika veæina muslimana ne podržava teroristièke aktivnosti Al Kaide. Kljuè zapadnog i amerièkog uspeha u borbi protiv terorizma je u tome da se ne otudji velika veæina umerenih muslimana da ne bi postala privrženija Al Kaidi.

XS
SM
MD
LG