Linkovi

Video igrice sa likovima uèesnika - 2003-11-14


Otkad postoje video igrice sa ljudskim likovima igraèi priželjkuju da u liku glavnog junaka vide sebe. U nekima od najpopularnijih, to je na posredan naèin ostvareno tako što se u prvom planu vidi ruka sa oružjem, kako bi se dobila iluzija da je to vaša ruka i da vi lièno ubijate vanzemaljce, naciste, gangstere ili veæ ne znam koje neprijatelje. Medjutim, kompjuteri se polako ali sigurno približavaju moguænosti ubacivanja u igru lika onih osoba koje u njoj uèestvuju sedeæi ispred ekrana. Prošle nedelje u Sjedinjenim Državama se pojavila u prodaji minijaturna video kamera nazvana EyeToy, koja se prikljuèuje na sonijevu konzolu PlayStation 2 i koja prenosi pokrete tela igraèa na ekran. Za pedeset dolara uz kameru se dobija i desetak igrica, ukljuèujuæi jednu koja se zove Kung fu. U njoj igraè karate udarcima uništava male nindže koje ga napadaju sa svih strana. Naravno, ove igrice nisu ni iz daleka tako grafièki usavršene kao savremene sportske ili borilaèke igre, ali oni koji su ih probali kažu da smešni pokreti koje èinite uèestvujuæi u njima znatno doprinose zabavi. Zanimljivo je da se ovaj pronalazak ne odnosi samo na kompjutersku zabavu. Amerièka svemirska agencija NASA takodje eksperimentiše sa moguænošæu upravljanja robotima uz pomoæ sliènih kamera. U svakom sluèaju, u ovoj oblasti treba oèekivati snažan i brz razvoj.

XS
SM
MD
LG