Linkovi

Želimo da Iraèani budu angažovaniji u upravljanju svojom zemljom - 2003-11-13


Posle dvodnevnih razgovora o bržem povlaèenju iz Iraka, predsednik Buš je izvestio da šalje Pola Bremera natrag u Bagdad da se dogovori sa èlanovima Vladajuæeg saveta koje je naimenovao o preuzimanju veæe odgovornosti.

“ Želimo da Iraèani budu angažovaniji u upravljanju svojom zemljom. Usled toga, ambasador Bremer se vraæa sa mojim instrukcijama da bi razgovarao sa Vladajuæim savetom o odredjivanju strategije.“

U jedan moguæi plan ukljuèeni su izbori kroz šest meseci za privremenu vladu koja bi pomogla u izradi novog ustava i preuzela veæa izvršna ovlašæenja pre punih izbora kasnije. Iime bi se promenio prilaz amerièke vlade u Ujedinjenim nacijama gde su amerièki visoki funkcioneri predoèili da se izbori neæe održati pre donošenja novog ustava. Izrada nacrta i ratifikacija novog ustava bi mogli da potraju godinama i skoro je sigurno da taj proces neæe biti okonèan pre predsednièkih izbora u Sjedinjenim Državama, gde æe domaæa ekonomija i Irak biti glavna pitanja u predizbornoj kampanji. Bela kuæa sada tvrdi da prilaz u Iraku mora biti fleksiiblan. Promenom kampanje protiv pretnji koje se menjaju mora se promeniti i ubrzati povratak samouprave u Iraku u vreme kada CIA veruje da raste podrška iraèkoj opoziciji. Predsednik Buš je ukazao pred novinarima u Beloj kuæi da Iraèani žele da budu angažovajini u upravljanju svojom zemljom i da želi da im u tome pomogne.

“Naš cilj je,naravno, da i dalje saradjujemo sa onim iraèkim gradjanima koji shvataju da je sloboda dragocena, sa onima koji shvataju da je život pun nade moguæ u delu sveta u kome su mnoge nade opale u prošlosti.“

Predsednik Buš je ponovio da æe koalicione snage poraziti odgovorne za dalja nasilja u kojima je poginulo skoro èetiri stotine amerièkih vojnika. Britanski sekretar za inostrane poslove Džek Stro je ukazao posle sastanka sa potpredsednikom Dikom Èejnijem u Beloj kuæi da bi ubrzanje se iraèkog politièkog procesa trebalo da se odvija uporedo sa ofanzivom na neprijatelja.

“ U Strategiju suoèavanja sa teroristima mora da se ukljuèi intenmzivna bezbednosna akcija uporedo sa politièkim i socijalnim procesima , što je upravo strategija u kojoj smo angažovani.“

Šef britanske diplomatije Stro doputovao je u posetu Vašingtonu pred posetu predsednika Buša iduæe nedelje Londonu gde æe-kako se oèekuje-biti suoèen sa masovnim demonstracijama protiv amerièke okupacije Iraka.

XS
SM
MD
LG