Linkovi

Hitan sastanak u Beloj kuæi o Iraku - 2003-11-12


Predstavnik Bele kuæe, Skot Meklelan, je rekao da je predsednik Buš održao sastanak radi konsultacija o ubrzanju nastojanja za ponovnu uspostavu bezbednosti, politièkim aktivnostima i ekonomskom rastu u Iraku. Predsednik Buš se sastao sa podpredsednikom Dikom Èejnijem, sekretarom za odbranu Donaldom Ramsfeldom, savetnicom za nacionalnu bezbednost, Kondolizom Rajs i amerièkim civilnim administratorom u Iraku, Polom Bremerom. Ambasador Bremer je rekao da su pred Irakom teški dani, ali je istakao da je uveren da æe mir ponovo biti uspostavljen.

”Ulog je veoma veliki. I u ratu protiv terorizma kao i u procesu ka uspostavljanju suverene iraèke vlade. Situacija je teška.“

Ambasador Bremer saradjuje sa iraèkim vladajuæim svatom kako bi ispoštovao krajnji rok Ujedinjenih nacija za sastavljanje nacrta novog ustava, koji pada 15 decembra. Neki èlanovi administracije predsednika Buša veruju da to telo koje su imenovali Amerikanci, deluje suviše sporo. Funkcioneri razmatraju plan za neku vrstu izbora u roku od šest meseci kako bi bila izabrana nova grupa iraèkih lidera koja bi izradila nacrt ustava i preuzme neke aspekte izvršne vlasti. Ambasador Bremer nije hteo da kaže koje bi promene mogle da se dogode u Vladajuæem savetu. On je branio dosadašnji rad tog tela i odbacio sugestije da ono ne obavlja svoju dužnost:

”Mislim da nije fer reæi da iraèki Vladajuæi savet nije uspeo. To telo je u ovom trenutku suoèeno sa veoma teškom situacijom, ali mislim da su Iraèani sve efikasniji u preuzimanju vlasti. Imamo izuzetno sposobnu grupu ministara koji od poèetka septembra u suštini rukovode iraèkom vladom.“

Hitnost sastanka u Beloj kuæi o Iraku je podvuèena žurnim pozivom ambasadoru Bremeru da doputuje u Vašington i odlaganjem posete sekretara Ramsfelda Aziji. Ambasador Bremer kaže da nije lako protumaèiti šta iraèka javnost misli, ali da veruje da su Sadamove pristalice i strani teroristi odgovorni za nasilje i otudjenje iraèkih civila.

”Oèigledno, teroristi pokušavaju da ohrabre iraèki narod da poveruje da Sjedinjene Države neæe ostati na svom kursu. Oni su ubijali pretežno Iraèane. To su ljudi koji stradaju u tim teroristicckim napadima. Oni pokušavaju da ciljaju na ljude koji saradjuju sa nama. Oni ubijaju sudije. Pokušavaju da ubijaju policajce. Mislim da to neæe uspeti. Mislim da Iraèani neæe biti zastrašeni. Mi svakako neæemo biti zastrašeni.“

Ambasador Bremer kaže da bi bezbednosna sitaucija trebalo da se popravi jer sve veæi broj Iraèana preuzima sve veæu odgovornost za politièke dogadjaje u zemlji. On kaže da je na iraèkom Vladajuæem savetu da donese odluku kako da pokrene taj proces napred. Bremer æe se sastati sa èlanovima tog saveta po povratku u Bagdad kako bi izneo gledišta predsednika Buša o prenosu veæe vlasti Iraèanima.

XS
SM
MD
LG