Linkovi

Kina otkrila svoj program istraživanja Meseca - 2003-11-12


Jedan od vodeæih kineskih nauènika za istraživanje svemira, Oujang Žijuan, otkrio je da Kina ima detaljan plan za istraživanje meseca, koji se sastoji od tri faze: obletanja meseca, susreta i spajanja dve letelice u meseèevoj orbiti i donošenje na zemlju uzoraka meseèevog tla. Prvu fazu moguæe je ispuniti usavršavanjem postojeæe, proverene tehnologije, i u njoj nema nekih teško premostivih prepreka. Kina namerava da najpre razvije meseèev satelit, koji bi izvršio detaljnio snimanje meseèeve površine u tri dimenzije. Druga faza obuhvata lansiranje letelice koja bi mogla meko da se spusti na Mesec i izvrši analize tla u svojoj okolini. U okviru treæe faze, bila bi lansirana manja robotska kapsula koja bi prikupila uzorke tla i vratila ih na zemlju. Za sada, kineski nauènici æe se koncentrisati na prvu fazu nazvanu ”Obletanje,“ u okviru koje se nadaju da æe ostvariti èetiri nauèna cilja: izradu što preciznije mape meseèeve površine kako bi se odabrala podruèja za spuštanje. Otkrivanje nalazišta 14 elemenata, kao što su gvoždje i titanijum, koji bi se mogli eksploatisati. Treæi je merenje dubine meseèeve kore, što bi trebalo da dovede do procena sadržaja helijuma 3, koji može da se koristi kao gorivo. I najzad, èetvrti nauèni cilj je istraživanje uticaja sunèevog vetra i zemljinog magnetnog polja na mesec. Planovi su vrlo ambiciozni, ali kineski nauènici kažu da su sasvim ostvarljivi. Prema planu, prva kineska lunarna letelica bila bi lansirana kroz otprilike tri godine.

XS
SM
MD
LG