Linkovi

“Važno je da vlada Srbije i Crne Gore promoviše normalizaciju trgovinskih odnosa“ - 2003-11-10


Kakve bi sada mere trebalo da preduzmu srbijansko-crnogorske kompanije za plasman svoje robe u SAD?

“Svakako da se srbijansko-crnogorske kompanije veæ duže vremena pripremaju za ovaj momenat i one, koje imaju planove da udju na amerièko tržište, trebalo bi da sada poènu da uspostavljaju kontakte sa amerièkim kompanijama, amerièkom ambasadom i predstavništvom amerièke trgovinske komore u Beogradu. To bi treblao da budu poèetni koraci ka otvaranju prema amerièkom tržištu“.

Pored tih nastojanja poslovnog sektora, šta bi sama vlada trebalo da uèini?

“Važno je da vlada Srbije i Crne Gore promoviše normalizaciju trgovinskih odnosa; drugim reèima, da se da do znanja amerièkoj poslovnoj zajednici da je Srbija i Crna Gora zvanièno otvorena za uspostavljanje poslovnih odnosa, bilo da je reè o kupovnim ili prodajnim aranžmanima. Beograd mora aktivno da promoviše normalizaciju trgovinskih odnosa sa SAD. Treba aktivirati lobiranje u Vašingtonu, ukljuèujuæi kontakte sa amerièkom javnošæu. Beograd mora da se angažuje u totalnoj kampanji promovisanja u amerièkoj javnosti preko medija i kompanija za odnose sa javnošæu, koje postoje ovde u Vašingtonu i u Njujorku. To se može uraditi preko poslovnog sektora, ali i turistièkog, pozivima da amerièki gradjani posete Srbiju i Crnu Goru“.

Za kakve proizvode iz SCG može po vašem mišljenju da se nadje dobar plasman na amerièkom tržištu?

“Ima ih dosta. Ironièno je da mi odmah padaju na pamet, recimo, lovaèke puške, koje su medju najboljima na svetu. Za tim artiklom postoji velika potražnja u SAD i o tome znaju dotièni u “Zastavi”. Industrija nameštaja takodje ima velike moguænosti. Sada su Kinezi glavni snabdevaèi amerièkog tržišta nameštajem, ali amerièke uvozne kompanije tragaju za novim izvorima. Znajuæi kvalitet i sposobnost kompanija u SCG, toj zemlji se pružaju velike moguænosti u domenu prehrambene industrije, industrije osvežavajuæih i alkoholnih piæa, i tekstilne industrije“.

Na kraju, u svetlu svoje angažvanosti na ovom pitanju, da li nameravate da posetite Beograd, ili oèekujete srbijansko-crnogorsku trgovnisku delegaciju ovde u Vašingtonu?

“Nameravam da posetim Srbiju i Crnu Goru što je pre moguæe. Mi smo se pripremali za ovaj momenat veæ dugo vremena. Sada okupljam predstavnike svih zainteresovanih strana za trgovinsku delegaciju, ukljuèujuæi kongnresmena Pita Sešna, koji je sponzorovao zakonski nacrt o ukidajnju dažbina. Što se tièe posete trgovinske delegacije SCG Vašingtonu, u julu ove godine, na sastanku sa premijerom Srbije Zoranom Zivkoviæem, zakljuèili smo da bi odmah posle usvajanja zakona o normalizaciji trgovinskih odnosa trebalo uputiti srbijansko-crnogorsku trgovinsku delegaciju u Vašington. To bi mogao da organizuje sekretrijat za trgovinu, preko Centralno istoènoevropskog poslovnog informativnog centra, da bi se koordinisale poslovne aktivnosti izmedju SAD i Srbije i Crne Gore“.

XS
SM
MD
LG