Linkovi

“Voyager One” na nepoznatoj stazi u svemiru - 2003-11-09


Bezposadna svemirska letelica Vojidžer 1, lanisrana pre više od dvadeset šest godina i udaljena milijarde kilometara od zemlje, još uvek šalje podatke amerièkoj svemirskoj agenciji NASI. Saradnica Glasa Amerike, Rebeka Vord u svom prilogu navodi da dva amerièka nauèna tima razlièito gledaju na najnovije avanture Vojidžera 1, iako se slažu slažu da je krenuo potpuno nepoznatom stazom u svemiru.

Poznavaoci svemira veruju da je Vojidžer 1 na rubu našeg solarnog sistema, dela svemira do kojeg ne dopire uticaj Sunca. Ili je, kako to smatra jedan istaknuti amerièki nauènik, veæ prekoraèio taj rub. O tome se spori. Ali, niko ne postavlja pitanje u kojem se pravcu Vojidžer 1 kreæe. Kako ukazuje direktor tog projekta, Edvard Stoun -- Vojidžer putuje tamo gde nijedna druga svemirska letilica još nije doprla.

“Ovo je vrlo uzbudljivo vreme. Vojidžer poèinje da otkriva krajnju granicu solarnog sistema. Naša heliosfera je kao brod, koji plovi kroz oblake meðustelarne materije. Poslednjih 40 godina solarnog istraživanja, proveli smo u ovom balonu gde supersonièni solarni vetar duva brzinom od milion milja na sat. Meðutim, polovinom prošle godine, iznenada smo otkrili prve znake krajnje granice”, kaže Edvard Stoun

Nije utvrðeno da li je Vojidžer zaista prošao kroz takozvani “krajnji šok”, odnosno osetio nagli pad brzine solarnog vetra i poveæanje interstelarne plazme ili èestica. No, prema mišljenju šefu odeljenja za svemirska istraživanja na univerzitetu Džons Hopkins, Stamatiosa Krinigisa -- to se veæ dogodilo. Krinigis smatra da je Vojadžer prešao tu granicu još prošle godine.

U avgustu prošle godine registrovano je stostruko poveæanje radijacije, a u februaru ove godine njen iznenadni pad. S tim zakljuèkom se ne slaže Frenk Mekdonald èlan nauène ekipe Merilendskog univeziteta, èiji æe nalazi biti takoðe objavljeni u èasopisu “Nature”. Mekdonald veruje da Vojidžer 1 još nije stigao u region “krajnjeg šoka”. Oba nauène ekiðe su uoèile da je došlo do slabljenja solarnih vetrova, što je znak približavanja kraju solarnog sistema, ali tu pojavu tumaèe razlièito. Kit Koving iz grupe na internetu koja prati projekte Amerièke svemirske agencije, ovako objašnjava tu nepodudarnost.

“Smatram da bsi se mogla primeniti stara budustièka izreka Pretpostavlja da su posmatranja zasnovana na iskustvu, dok se iskustvo stièe posmatranjem”, smatra Kit Koving.

Prema njegovim reèima, te dve nauène ekipe razlièito procenjuju na kojoj taèki poèinje kraj solarnog sistema na osnovu èega tumaèe podatke koje odašilje Vojadžer. No, bilo da je Vojadžir 1 dosegao krajnju granciu solarnog sistema, bilo da ju je prekoraèio, bitno je da i danas - posle lansiranja pre više od dvadeset šest godina -- šalje podatke iz potpuno neispitanog dela svemira.

XS
SM
MD
LG