Linkovi

Iran suspenduje program obogaæivanja uranijuma - 2003-11-08


Meðunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da je iranska vlada obeæala da æe suspendovati program za obogaæivanje uranijuma i dozvoliti nenajavljene meðunarodne inspekcija da bi dokazala da ne razvija tajni program za proizvodnju nuklearnog oružja. Iz sedišta Meðunarodne agencije za atomsku energiju u Beèu, izveštava dopisnica Glasa Amerike Melani Sali:

Šef iranske službe bezbednosti, Hasan Rohani doputovao je u Beè na sopstveni zahtev da bi razgovarao sa šefom meðunarodne agencije za atomsku energiju Mohamedom Elbaradejom. Na kraju tog devedesto-minutnog sastanka agencija je izvestila da je iranska vlada prihvatila da suspenduje svoj kontroverzni program za obogaæivanje uranijuma. Amerièka vlada veruje da je taj program namenjen proizvodnji nuklearnog oružja, što iranska vlada, inaèe, žestoko negira. Portparol meðunarodne agencije Lotar Vedekind je ocenio kao pozitivan korak to što je iranska vlada prihvatila da potpiše dopunski protokol sporazumu o neširenju nuklearnog oružja:

“Potokolom je predviðen olakšan pristup i još neke stvari. O svakoj nuklearnoj lokaciji æe se odluèivati ponaosob i naši inspektori æe procenjivati koje lokacije treba da budu pod nadzorom. Protokol takoðe predviða nenajavljene inspekcije važnih lokacija”.

Izveštaj Meðunarodna agencija za atomsku energiju o iranskim nuklearnim aktivnostima biæe podeljen diplomatama pre održavanje nove sednice krajem ovog meseca. U izveštaju æe biti detaljno izloženi svi dosadašnji prekršaji meðunarodnih obaveza iranske vlade, ali i mere koje su preduzete da se stvari isprave. Tridesetpetoèlani odbor Meðunarodne agencije za atomsku energiju je, inaèe, ovlašæen da iransko pitanje uputi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti bi mogao da zavede sankcije ukoliko ne budu uklonjene sumnje da Iran gradi nuklearnu bombu.

XS
SM
MD
LG