Linkovi

Pomoæ Iraku - 2003-11-07


Šestog novembra, predsednik Džordž Buš je potpisao paket finansijske pomoæi od 87 milijardi dolara u okviru kojeg je za obnovu Iraka izdvojeno preko 18 milijardi dolara. Još 13 milijardi dolara pomoæi obeæale su strane vlade na prošlomeseènoj donatorskoj konferenciji u Madridu. U Iraku danas postoji 170 uglavnom nezavisnih listova. Sudovi ponovo funkcionišu, i uvedeno je novo sredstvo plaæanja. Kao što je listu “Los Anðeles Tajms” izjavio Salim Kasim, automehanièar u Bagdadu: “Sloboda je mnogo slaða”. Meðutim, teroristièke aktivnosti se nastavljaju u Iraku. Kako je rekao zamenik sekretara za odbranu, Pol Volfovic, zadatak je pomoæi Iraèanima da sprovedu posao do kraja, pomoæi im da uspostave funkcionalnu demokratsku vladu i èvrste snage bezbednosti”.

“Otprilike 100 hiljada Iraèana sada služi u raznim granama iraèke službe bezbednosti, a ima ih pet. To su: iraèka policija, snage za zaštitu postrojenja, nova iraèka armija, granièari i iraèki civilni zaštitni korpus. Kažem otprilike, pošto se njihov broj poveæava takvom brzinom da je teško biti precizan. Još jedan tragièan broj dokazuje njihovu predanost. Od 1. juna preko 80 ih je izgubilo život dok su obavljalji svoje dužnosti.”

Po reèima Pola Volfovica, Sjedinjene Države æe ostati u Iraku dokle god to bude potrebno:

“Dok govorimo o predstojeæim teškoæama u Iraku, veoma je važno podstetiti da se ovo odvija u sklopu mnogo veæeg rata protiv terorizma, rata koji neæe biti okonèan sa pobedom u Avganistanu niti u Bagdadu, ili u celom Iraku. Niti æe biti okonèan dok hapsimo i ubijamo i zatvaramo hiljade pripadnika Al Kaide i drugih teroristièkih organizacija. Pobeda u Iraku je važan deo rata protiv terorizma -- predoèio je zamenik sekretara za odbranu -- ali nije “njegov jedini deo”.

XS
SM
MD
LG