Linkovi

Srbija i Crna Gora ponovo u Fulbrajtovom programu - 2003-11-03


Fulbrajtov program kulturne, obrazovne i nauèno-istraživaèke kadrovske razmjene u zemljama bivše Jugoslavije, a posebno u Srbiji i Crnoj Gori ima veliku tradiciju. Bivša Jugoslavija je u te projekte ukljuèena 1964. godine i po broju uèesnika u razmjeni sa Sjedinjenim državama bila je medju prve tri države u Evropi. 1992. godine, projekti razmjene sa Srbijom i Crnom Gorom su obustavljeni, èime je potencijalno velikom broju mladih struènjaka uskraæena jedna od moguænosti usavršavanja u Sjedinjenim državama. Od ove godine program kulturne, obrazovne i nauèno-istraživaèke dvosmjerne razmjene izmedju Sjedinjneih država i Srbije i Crne Gore ponovo se obnavlja.

“Obnavljanje Fulbrajtovog programa je jedna jako velika stvar za našu zemlju. Mnogi ne znaju da je naša zemlja, u okviru Fulbrajtovog programa, bila jedna od vodeæih po razmeni u sferi nauke i obrazovanja sa Sjedinjenim državama. Sam aèinjenica da odlièni ljudi bivaju izabrani da se usavršavaju i da se posle vraæaju u svoje zemlje predstavlja ogroman doprinos razvojnom potencijalu bilo koje zemlje, ukljuèuæuæi i našu. I sam sam imao tu èast da budem Fulbrajtovac i da, svojevremeno, polažem doktrorske ispite iz ekonomije na Univerzitetu Mièigen. To je jedno od boljih iskustava u mom životu, ne samo zbog toga što sam tamo nauèio, nego i zbog toga što sam upoznao mnoge ljude iz sveta koji su takoðe bili na Fulbrajtovom programu”, kaže ambasador Srbije i Crne Gore u Vašingtonu, IvanVujaèiæ.

Potpredsjednik Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije i Crne Gore, profesor na Ekonomskom fakulttu u Beogradu, Dejan Eriæ, prisustvovao je 26. godišnjoj konferenciji nacionalnih asocijacija iz svih krajeva svijeta. To je, po njegovim rijeèima bila prilika da iskustva razmijene razlièite generacije Fulbrajtovih stipendista - iskustva kojima vijek globalizacije daje poseban znaèaj. “Ja mislim da je to neporocenjivo bogatstvo. Dovoljno je samo da doðete u ovu zemlju, da vidite kako je ureðena i kako funkcioniše i sa kolikom se ozbiljnošæu prilazi mnogim stvarima… Samo to može puno da pomogne. Sem toga, neki put su svi u regionu iz koga potièemo smo limitirani nekim uskim pogledima i iz neke svoje busije ne možemo da vidimo neku širu sliku. Zato dolazak u SAD, posebno ljudima koji su ukljuèeni u edukaciju mladih ljudi može mnogo da pomogne. Pre svega da proširite poglede, da stvari posmatrate malo šire, globalno. Onda vidite da ma koliko mi u regionu mislili da smo specifièni i jedinstveni – da kada gledate malo šire – vidite mnogo sliènosti izmedju nas, da ima mnogo nekih naših unutrašnjih problema i slabosti protiv kojih moramo da se borimo. Da jednostavno pokušamo da period koji je za nama - a mi imamo deset godina užasnih patnji, izolacije, sankcija, muke – jednostavno prebrodimo. Da pokušamo da se ukljuèimo u svet i da iskoristimo sve ono pozitivno što globalizacija nosi. Naravno, ima mnogo tih pozitivnih stvari, ima i onoga što je negativno, ali jednostavno ako ste ovde mislim da to mnogo bolje možete videti jer je slika koju gledate znaèajno šira”, kaže profesor Eriæ. Ambasador Vujaèiæ smatra da postoji mnogo mladih ljudi koji zaslužuju da budu barem razmatrani kao kandidati za korištenje Fulbrajtovog programa. «Siguran sam da postoje mladi nauèni radnici koji su potpuno spremni da uèestvuju u jednom ovakvom programu, da idu na postdiplomske i doktorske studije», zakljuèuje ambasador Vujaèiæ.

XS
SM
MD
LG