Linkovi

Teror i religija - 2003-10-31


Džesika Stern razmatra u veæem delu svoje knjige “Teror i religija“ islamske ekstremne organizacije poput al-Kaide i Hamasa i njihove motive. No, knjiga sadrži i nekoliko poglavlja o amerièkim hrišæanskim kultovima i jevrejskim estremistima.

“Jedino su islamski teroristi danas glavna pretnja medjunarodnoj bezbednosti. Želela sam, medjutim, da ukljuèim i druge religiozne tradicije kroz istoriju jer je svaka religija proizvela armije religioznih ubica. Nema nièeg izuzetnog u pogledu islama.“

Sternova je u razgovorima licem u lice sa islamskim, jevrejskim i hrišæanskim ekstemistima uoèila izvesna zajednièka gledišta koja prevazilaze versko obeležje.

“Skoro svaki pojedinac sa kojim sam razgovarala imao je snažno gledište o globalizaciji i smatrao je da globalizacija ugrožava identitet - etnièko-religiozni identitet. Slièna su bila oseæanja i prema globalnim institucijama kao što su Svetska banka i Medjunarodni monetarni fond. Eskstremni hrišæani vide te institucije kao ovaploðenje antihrista, a pripadnici al-Kaide kao orudje amerièke hegemonije.“

Druga zajednièka crta je oseæanje poniženja i marginalizacije.

“Smatram da je osaæanje poniženja veoma važan faktor koje teroristièki vodja može da ojaèa ili u nekim sluèajevima da prouzrokuje; da podstakne želju svojih sledbenika za novim identitetom sa veæim dostojanstvom i èašæu i uveri ih da je nasilje jedini naèin da ostvari novi, dostojanstveni, èastan identitet .“

Sternova veruje, na primer, da sve jaèe oseæanje poniženja medju Palestincima uzrokuje porast broja palestinskih mladiæa voljnih da postanu bombaši - samoubice.

“Vremenom sam shvatila da je kljuè u tim ponovljenim malim poniženjima koje Izraelci smateraju nevažnim, ali koja podstièu oseæanje nemoæi i potèinjenosti medju Palestincima, što pomaže Hamasu i palestinskom Islamskom džihadu u regrutovanju palestinske mladeži.“

Teroristièke vodje se èesto postavljaju kao duhovne vodje, poput Osame bin Ladena, i nude duhovne i novèane nagrade i moguænost za bolji život. Na primer, u Pakistanu - kako navodi Sternova - ekstremne verske škole i sirotišta postali su odgajališta buduæih verskih ratnika. Vodje hrišæanskog kulta u Sjedinjenim Državama èesto - po reèima Sternove - odsecaju svoje sledbenike od spoljnog sveta i zabranjuju im da diskutuju o drugim gledištima. Sternova ukazuje da teroristièke vodje u muslimanskom svetu sada manipulišu neprijateljstvom prema amerièkoj okupaciji Iraka kao ratnim poklièem koji meša politiku i religiju.

“Smatram da amerièka administrcija nije uzela u obzir shvatanje da je slika Bagdada pod okupacijom amerièkih trupa i tenkova duboko ponižavajuæa i da bi mogla biti upotrebljedna kao ratni pokliè ekstremista ne samo u Iraku nego širom sveta, usled èega je regrutovanje sledbenika u porastu. “

Šta bi trebalo preduzeti da se ta - po reèima Sternove - primamljiva ideja odstrani, pre nego vojni cilj?

“Vojni odgovor je ponekad neophodan, što želim da dam jasno do znanja. Takav odgovor je deo rata protiv terorizma u kome smo relativno uspešni. Znatno smo napredovali i na polju primene zakona i obaveštajne saradnje.“

Sternova, medjutim, ukazuje da se neprijateljstvo prema Sjedinjenih Državama širi, naroèito u muslimanskim zemljama, i da je odstranjivanje tog neprijateljstva takodje kljuè u borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG