Linkovi

Nova erupcija na suncu preti komunikacijama na Zemlji - 2003-10-29


Džinovska solarna erupcija juèe je krenula iz jedne od sunèevih pega, izbacujuæi neverovatno veliku kolièinu elektro-magnetnih èestica u pravcu Zemlje. Nauènici iz Harvard-Smitsonijan centra za astrofiziku, u Kejmbridžu u saveznoj državi Masaèusets, kažu da je u pitanju najveæa solarna erupcija u proteklih 30 godina. Oni napominju da je prošlonedeljna erupcija našu planetu pogodila samo indirektno, ali je èak i to bilo dovoljno da dovede do problema u komunikacijama sa avionima. Kako navodi Majk Viver, struènjak za svemirsku meteorologiju, mnogo snažnija erupcija koja treba da direktno pogodi Zemlju sutra, verovatno æe dovesti do smetnji u satelitskim i radio vezama, a možda æe dovesti i do poremeæaja u elektro-dalekovodima, posebno onima koji se nalaze bliže polovima.

“Kompanije za proizvodnju i prenos elektriène energije su svesne problema i uèiniæe sve što je u njihovoj moæi da se taj uticaj kompenzuje. U sluèaju da to ne uspeju, može doæi do raspada elektro-energetskih sistema.”

Nauènici kažu da ljudima na zemljinoj površini ne preti opasnost, ali æe amerièka svemirska agencija NASA preduzeti potrebne mere kako bi zaštitila posadu meðunarodne svemirske stanice.

XS
SM
MD
LG